ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Muzykolodzy - komunikaty

Konkurs o Nagrodę ks. prof. Hiernima Feichta za 2023 rozstrzygnięty!

Dnia 12 marca 2024 roku odbyło się zebranie Jury Konkursu w składzie: prof. dr hab. Iwona Lindstedt (przewodnicząca), dr hab. Agnieszka Leszczyńska, prof. UW, prof. dr hab. Teresa Malecka, dr Katarzyna Naliwajek, dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, prof. IS PAN, prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek oraz dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska, prof. IS PAN (przewodnicząca Sekcji Muzykologów ZKP).

Czytaj więcej...

List Zarządu Sekcji Muzykologów w sprawie 53. Konferencji Muzykologicznej

53. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka nie-absolutna”, Bydgoszcz, 3-5 X 2024

CALL FOR PAPERS

Czytaj więcej...

Konkurs o Nagrodę ks. prof. Hieronima Feichta za 2022 rozstrzygnięty

W dn. 21 marca 2023 roku w trybie online odbyło się zebranie Jury Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta w składzie: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN (przewodniczący), prof. dr hab. Teresa Malecka, prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. dr hab. Violetta Przech, prof. dr hab. Zbigniew Skowron, prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz oraz dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska, prof. IS PAN (przewodnicząca Sekcji Muzykologów ZKP). Nieobecna dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC przesłała opinię ocenianej przez siebie pracy.

Czytaj więcej...

List Zarządu Sekcji Muzykologów w sprawie 52. Konferencji Muzykologicznej

52. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka polska. Tradycja i współczesność”, 
Rzeszów-Strzyżów, 7–9 września 2023 r. 

CALL FOR PAPERS

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W 1958 roku Zygmunt Mycielski na marginesie relacji z recitalu pieśni Moniuszki, pisał:

 Nie jestem zdania mego nieodżałowanego profesora, dra Józefa Reissa, który przypieczętował to swoje zdanie w tytule książki: Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska. Nie. Obiektywnie rzecz biorąc, ta teza się utrzymać nie da. Jednakże nie należę również i do tych, którzy twierdzą, że wszystko, co jest u nas, jest gorsze i że trzeba się ciągle i zawsze, programowo niejako, czegoś wstydzić. Uważam, że należy przyjmować zupełnie normalnie i – o ile możliwe – po prostu, to co mamy. Mamy bowiem dziesięć wieków bardzo ciekawej i bardzo niezwykłej historii i parę wieków bardzo ciekawej i partykularnej, a więc może zaściankowej – jeżeli kto ją tak chce nazwać – sztuki. Jednakże nic uważam zaściankowości za coś okropnego. […] Doszedłem po latach do przekonania, że zupełnie normalny jest taki stan rzeczy, w którym dany naród, bez szowinizmu, broni i propaguje swoją sztukę. To jest zupełnie normalne zjawisko, chodzi tylko o to, żeby w tym nie przesadzać. Jest też normalne, żeby starsi, spokojniejsi ludzie tej sztuki bronili, a młodsi ją atakowali. Dlatego, że dopiero starsi widzą, że rodzice to nie byli tak całkiem głupi ludzie, ale coś już o świecie wiedzieli. Młodzież natomiast jest od tego, żeby starszych uważać za durniów. Ze sztuką narodową jest podobnie. Jest jak dom czy miasto, które nawet gdy jest brzydkie, to przecie jest własne, i ono nas uformowało, zrobiło takimi, jakimi jesteśmy. (Z. Mycielski, Znaki zapytania, Kraków 2022).

Mając na uwadze powyższe słowa, proponujemy ponowne spojrzenie na naszą muzyczną tradycję. Czy widziana z perspektywy trzeciej już dekady XXI wieku wygląda inaczej niż choćby w czasach, gdy słowa powyższe notował Mycielski? Na ile dziś wciąż porusza nas termin „muzyka polska” i jak traktujemy rodzimą twórczość? Czym jest w istocie muzyka polska i jak ją dziś rozumiemy?

Czytaj więcej...

Konkurs o Nagrodę im. Księdza Prof. Hieronima Feichta za 2021 rok rozstrzygnięty!

W dn. 8 marca 2022 roku odbyło się zebranie Jury Konkursu w składzie: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN (przewodniczący), prof. dr hab. Teresa Malecka, prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. dr hab. Violetta Przech, prof. dr hab. Zbigniew Skowron, prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz oraz dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska, prof. IS PAN (przewodnicząca Sekcji Muzykologów ZKP). Nieobecna dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC przesłała opinie ocenianych przez siebie prac na piśmie. Członkowie Jury pozostający w konflikcie interesów nie uczestniczyli w głosowaniu.

Czytaj więcej...

List Zarządu Sekcji Muzykologów w sprawie 50. Konferencji Muzykologicznej

  1. Konferencja Muzykologiczna ZKP Muzyka kobiet. Kobiety w muzyce

Instytut Muzyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 9–11 września 2021

Call for Papers

Warszawa, 4 stycznia 2021

Drogie Koleżanki i Koledzy,

w lutym 1939 roku na łamach ilustrowanego dwutygodnika „Moja przyjaciółka” odnośnie roli kobiet w życiu społecznym pisano: „Kobieta współczesna naturalnie nie może jeszcze dorównać mężczyźnie w dziedzinie samodzielności. Przypisać to należy naszej <<babilońskiej niewoli>>, gdyż uzyskałyśmy równouprawnienie bardzo niedawno. Jednak kulturalna misja kobiet w dziejach świata była ogromna, aczkolwiek uczestniczyły one w nich niejako pośrednio…”

Czytaj więcej...

List Zarządu Sekcji w sprawie 49. Konferencji Muzykologicznej

Warszawa, 3 lutego 2020

49. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP
Akademia Muzyczna w Krakowie, 25-27 października 2020 roku

Teoria muzyki / muzykologia tu i teraz. Rezonans przeszłości – wyzwania współczesności

 

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Profesor Mieczysław Tomaszewski, twórca Krakowskiej Szkoły Teoretycznej, pisał w roku 2000 (W stronę muzykologii humanistycznej):

„Z jednej strony interpretator dzieła muzycznego – czy określonej twórczości – ma do dyspozycji nie jedną, a dość nawet znaczną ilość wysoce wyspecjalizowanych metod analizy i interpretacji uznanych za przynależne do paradygmatu muzykologii akademickiej. Z drugiej zaś strony coraz częstsze stają się głosy konstatujące niewystarczalność stosowanych w praktyce metod. Niewystarczalność, gdy chodzi o uchwycenie w danym dziele tego, co w nim najbardziej istotne: jego szczególności, odrębności, niepowtarzalności, a także – jego wartości i «artystyczności»”.

Kierując się myślą zawartą w tych znaczących słowach, zapraszamy do Akademii Muzycznej w Krakowie, aby w środowisku Profesora wziąć udział w 49. Konferencji Muzykologicznej ZKP w dniach 25–27 października 2020 roku. Hasło przewodnie konferencji: „Teoria muzyki / muzykologia tu i teraz. Rezonans przeszłości – wyzwania współczesności”. 

Czytaj więcej...

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za rok 2019 rozstrzygnięty!

W dn. 28 lutego 2020 r. zebrało się w Warszawie Jury Konkursu w składzie: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. ISPAN (przewodniczący), dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC, prof. dr hab. Teresa Malecka, dr hab. Violetta Przech, prof. AM w Bydgoszczy, prof. dr hab. Zbigniew Skowron oraz dr Beata Bolesławska-Lewandowska (przewodnicząca Sekcji Muzykologów ZKP). Dwoje członków Jury: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech oraz prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz nie byli obecni z przyczyn zdrowotnych – oboje przesłali swe opinie na piśmie.

Czytaj więcej...

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za rok 2018 rozstrzygnięty!

W dn. 20 lutego 2019 r. zebrało się w Warszawie Jury Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta w składzie: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN (przewodniczący), dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC, prof. dr hab. Zbigniew Skowron, prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, dr hab. Agnieszka Leszczyńska i dr Beata Bolesławska-Lewandowska. Jury konkursu jednogłośnie postanowiło przyznać Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta ex aequo następującym autorom:

Czytaj więcej...

List Zarządu Sekcji w sprawie 48. Konferencji Muzykologicznej

Związek Kompozytorów Polskich
Sekcja Muzykologów

Warszawa, 3 stycznia 2019

48. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Granice wolności”, Łagów,  5–7 IX 2019

Drogie Koleżanki i Koledzy, 

w roku 1949 miał miejsce okryty niesławą zjazd kompozytorów i krytyków muzycznych w Łagowie Lubuskim, podczas którego przedstawiciele aparatu władzy narzucili polskim twórcom doktrynę socrealizmu. Nie było to pierwsze spotkanie władz komunistycznych ze środowiskami twórców: wcześniej miały miejsce zjazdy literatów (w Szczecinie), plastyków (w Nieborowie), ludzi teatru (w Oborach) czy architektów (w Warszawie). Wydarzenia Łagowskie odbiły się szerokim echem w kręgu polskich kompozytorów i muzykologów. Reakcje te były zróżnicowane: od okupionych moralnymi dylematami prób przystosowania się po dramatyczne decyzje o emigracji.

Czytaj więcej...

47. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Przeszłość w muzyce – muzyka wobec tradycji”

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy.

Z przyjemnością ogłaszam program tegorocznej, 47. Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich „Przeszłość w muzyce – muzyka wobec tradycji”, która odbędzie się w dniach 25–27 października 2018 roku w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Długa 26.

Czytaj więcej...

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za 2017 rok rozstrzygnięty!

Z radością informujemy, że 18. edycja Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta została rozstrzygnięta.

Czytaj więcej...

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za rok 2016 rozstrzygnięty!

Z radością informujemy, że 17. edycja Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta została rozstrzygnięta.

Czytaj więcej...

Forum Muzykologiczne 2015–16

Kolejny numer "Forum Muzykologicznego" już do przeczytania na naszych stronach!

Wideorelacja z wręczenia nagrody im. ks. prof. Hieronima Feichta