ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Muzykolodzy - komunikaty

List Zarządu Sekcji Muzykologów w sprawie 50. Konferencji Muzykologicznej

  1. Konferencja Muzykologiczna ZKP Muzyka kobiet. Kobiety w muzyce

Instytut Muzyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 9–11 września 2021

Call for Papers

Warszawa, 4 stycznia 2021

Drogie Koleżanki i Koledzy,

w lutym 1939 roku na łamach ilustrowanego dwutygodnika „Moja przyjaciółka” odnośnie roli kobiet w życiu społecznym pisano: „Kobieta współczesna naturalnie nie może jeszcze dorównać mężczyźnie w dziedzinie samodzielności. Przypisać to należy naszej <<babilońskiej niewoli>>, gdyż uzyskałyśmy równouprawnienie bardzo niedawno. Jednak kulturalna misja kobiet w dziejach świata była ogromna, aczkolwiek uczestniczyły one w nich niejako pośrednio…”

Czytaj więcej...

List Zarządu Sekcji w sprawie 49. Konferencji Muzykologicznej

Warszawa, 3 lutego 2020

49. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP
Akademia Muzyczna w Krakowie, 25-27 października 2020 roku

Teoria muzyki / muzykologia tu i teraz. Rezonans przeszłości – wyzwania współczesności

 

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Profesor Mieczysław Tomaszewski, twórca Krakowskiej Szkoły Teoretycznej, pisał w roku 2000 (W stronę muzykologii humanistycznej):

„Z jednej strony interpretator dzieła muzycznego – czy określonej twórczości – ma do dyspozycji nie jedną, a dość nawet znaczną ilość wysoce wyspecjalizowanych metod analizy i interpretacji uznanych za przynależne do paradygmatu muzykologii akademickiej. Z drugiej zaś strony coraz częstsze stają się głosy konstatujące niewystarczalność stosowanych w praktyce metod. Niewystarczalność, gdy chodzi o uchwycenie w danym dziele tego, co w nim najbardziej istotne: jego szczególności, odrębności, niepowtarzalności, a także – jego wartości i «artystyczności»”.

Kierując się myślą zawartą w tych znaczących słowach, zapraszamy do Akademii Muzycznej w Krakowie, aby w środowisku Profesora wziąć udział w 49. Konferencji Muzykologicznej ZKP w dniach 25–27 października 2020 roku. Hasło przewodnie konferencji: „Teoria muzyki / muzykologia tu i teraz. Rezonans przeszłości – wyzwania współczesności”. 

Czytaj więcej...

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za rok 2019 rozstrzygnięty!

W dn. 28 lutego 2020 r. zebrało się w Warszawie Jury Konkursu w składzie: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. ISPAN (przewodniczący), dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC, prof. dr hab. Teresa Malecka, dr hab. Violetta Przech, prof. AM w Bydgoszczy, prof. dr hab. Zbigniew Skowron oraz dr Beata Bolesławska-Lewandowska (przewodnicząca Sekcji Muzykologów ZKP). Dwoje członków Jury: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech oraz prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz nie byli obecni z przyczyn zdrowotnych – oboje przesłali swe opinie na piśmie.

Czytaj więcej...

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za rok 2018 rozstrzygnięty!

W dn. 20 lutego 2019 r. zebrało się w Warszawie Jury Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta w składzie: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN (przewodniczący), dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC, prof. dr hab. Zbigniew Skowron, prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, dr hab. Agnieszka Leszczyńska i dr Beata Bolesławska-Lewandowska. Jury konkursu jednogłośnie postanowiło przyznać Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta ex aequo następującym autorom:

Czytaj więcej...

List Zarządu Sekcji w sprawie 48. Konferencji Muzykologicznej

Związek Kompozytorów Polskich
Sekcja Muzykologów

Warszawa, 3 stycznia 2019

48. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Granice wolności”, Łagów,  5–7 IX 2019

Drogie Koleżanki i Koledzy, 

w roku 1949 miał miejsce okryty niesławą zjazd kompozytorów i krytyków muzycznych w Łagowie Lubuskim, podczas którego przedstawiciele aparatu władzy narzucili polskim twórcom doktrynę socrealizmu. Nie było to pierwsze spotkanie władz komunistycznych ze środowiskami twórców: wcześniej miały miejsce zjazdy literatów (w Szczecinie), plastyków (w Nieborowie), ludzi teatru (w Oborach) czy architektów (w Warszawie). Wydarzenia Łagowskie odbiły się szerokim echem w kręgu polskich kompozytorów i muzykologów. Reakcje te były zróżnicowane: od okupionych moralnymi dylematami prób przystosowania się po dramatyczne decyzje o emigracji.

Czytaj więcej...

47. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Przeszłość w muzyce – muzyka wobec tradycji”

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy.

Z przyjemnością ogłaszam program tegorocznej, 47. Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich „Przeszłość w muzyce – muzyka wobec tradycji”, która odbędzie się w dniach 25–27 października 2018 roku w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Długa 26.

Czytaj więcej...

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za 2017 rok rozstrzygnięty!

Z radością informujemy, że 18. edycja Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta została rozstrzygnięta.

Czytaj więcej...

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za rok 2016 rozstrzygnięty!

Z radością informujemy, że 17. edycja Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta została rozstrzygnięta.

Czytaj więcej...

Forum Muzykologiczne 2015–16

Kolejny numer "Forum Muzykologicznego" już do przeczytania na naszych stronach!

Wideorelacja z wręczenia nagrody im. ks. prof. Hieronima Feichta

List Zarządu Sekcji na zakończenie 2016 roku

Warszawa, 9 grudnia 2016 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

powoli zamykamy kolejny rok działalności Sekcji Muzykologów ZKP. W październiku mieliśmy okazję do spotkania się w Poznaniu na 45. Konferencji Muzykologicznej ZKP „Muzyka i władza”, której gospodarzem był Instytut Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki wysiłkowi organizacyjnemu oraz wspaniałej pracy naszych kolegów z Poznania, pod kierownictwem kol. Ryszarda Wieczorka, mogliśmy gościć w pięknych wnętrzach nowego kampusu uniwersyteckiego Morasko. Konferencja odbyła się w zaplanowanym kształcie, a dzięki dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udało się nadać jej bardziej uroczysty charakter.

Czekamy na wydanie tegorocznych zeszytów pism Sekcji – „Musicology Today” oraz „Polskiego Rocznika Muzykologicznego”. Z wielką radością informujemy przy tym, że począwszy od 2016 roku „Polski Rocznik Muzykologiczny” będzie współwydawany przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, z czego ogromnie się cieszymy! Oba pisma powinny ukazać się na przełomie roku. Przygotowywany jest również kolejny, podwójny rocznik „Forum Muzykologicznego” 2015-2016, jego publikację przewidujemy na początku lutego 2017 roku.

Przypominamy, że w roku bieżącym nasza koleżanka, Elżbieta Jasińska-Jędrosz uhonorowana została doroczną nagrodą Związku Kompozytorów Polskich za swą oddaną pracę na rzecz Archiwum Kompozytorów Polskich – raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

Promocja książki "Świat oper Zygmunta Krauzego"

W dniu 22 września 2016 roku (czwartek) o godzinie 16 w siedzibie Austriackiego Forum Kultury (Warszawa, ul. Próżna 7/9) odbędzie się promocja książki Świat oper Zygmunta Krauzego wydanej ostatnio (sierpień 2016) przez Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Jest to praca zbiorowa (13 autorów) pod redakcją Ryszarda Daniela Golianka, pierwsze pełne analityczno-interpretacyjne ujęcie całej spuścizny operowej kompozytora, twórcy (jak dotychczas) sześciu dzieł operowych.

Czytaj więcej...

Wystawa "Tadeusza Bairda głosy z oddali..."

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pt. Tadeusza Bairda głosy z oddali... Z myśli kompozytora zawartych w jego partyturach i dokumentach, który odbędzie się 10 maja 2016 roku o godz. 13.00 w Sali Wystawowej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszenie do pobrania tutaj.

Czytaj więcej...

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za 2015 rok rozstrzygnięty!

Do 16. edycji Konkursu im. Ks. Prof. Hieronima Feichta wpłynęło pięć prac – wszystkie spełniły kryteria Konkursu. W dn. 22 marca 2016 roku w siedzibie ZKP w Warszawie odbyło się posiedzenie Jury Konkursu w składzie: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN (przewodniczący); dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC; prof. dr hab. Teresa Malecka; prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz; prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, dr hab. Agnieszka Leszczyńska i dr Beata Bolesławska-Lewandowska.

Czytaj więcej...

45. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka i władza”

Uprzejmie przypominamy, ze w dniach13–15 października 2016 r. odbędzie się w Poznaniu 45. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP zatytułowana „Muzyka i władza”, zorganizowana przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czytaj więcej...