ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za rok 2016 rozstrzygnięty!

Z radością informujemy, że 17. edycja Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta została rozstrzygnięta.

W dniu 15 marca 2017 r. zebrało się w Warszawie Jury Konkursu w składzie: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. ISPAN (przewodniczący); dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC; prof. dr hab. Teresa Malecka; prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz; prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, dr hab. Agnieszka Leszczyńska i dr Beata Bolesławska-Lewandowska.

Jury Konkursu jednogłośnie postanowiło przyznać Nagrodę im. Księdza Prof. Hieronima Feichta ex aequo:

  • Silvii Bruni za pracę pt. Recepcja twórczości i postaci Fryderyka Chopina we Włoszech po drugiej wojnie światowej, Instytut Muzykologii UJ, Kraków 2015 (maszynopis);
  • Andrzejowi Mądro za pracę pt. Muzyka a nowe media, Akademia Muzyczna w Krakowie, 2014 (maszynopis).  

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Paweł Gancarczyk
Przewodniczący Jury

 Beata Bolesławska-Lewandowska
Przewodnicząca Sekcji Muzykologów ZKP