ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Progress

Orkiestra Kameralna Progress i Koło Młodych Związku Kompozytorów Polskich ogłaszają wspólny program „Progress Call for Scores”. Przedsięwzięcie to ma na celu ułatwienie młodym kompozytorom wprowadzenia utworów na scenę muzyczną. Wspomoże również promocję ich twórczości, która przez włączenie do koncertowego repertuaru Orkiestry Kameralnej Progress, zostanie zaprezentowana szerokiej publiczności. Program pozwoli też młodym twórcom aktywne uczestniczyć w wydarzeniach muzycznych, które nie koncentrują się wyłącznie na muzyce współczesnej, pozwalając na obcowanie z ich utworami publiczności, dla której muzyka najnowsza jest wciąż obszarem odkrywanym.

Orkiestra Kameralna Progress (informacje o zespole: http://www.orkiestraprogress.pl) dysponuje dużym doświadczeniem w graniu muzyki współczesnej, zapewniającym wykonanie wyłonionych w programie utworów na najwyższym poziomie artystycznym. Koncerty Orkiestry są rejestrowane, dzięki czemu kompozytorzy uzyskają nagraniową dokumentację wykonania ich utworów. Wydarzenia organizowane przez Orkiestrę posiadają dobrą promocję, która umożliwi dotarcie dzieł kompozytorów do szerokiego grona odbiorców.

W sezonie artystycznym 2014/2015 planowane jest wykonanie trzech kompozycji członków Koła Młodych ZKP. Każda zostanie włączona do programu innego „abonamentowego” koncertu Orkiestry Kameralnej Progress.

Zasady według których zostaną wyłonione utwory do wykonania reguluje następujący regulamin.  

Gorąco zachęcamy do przesyłania partytur!

Regulamin

1„Progress Call for Scores” jest adresowany do aktualnych członków Koła Młodych ZKP.         

2. Każdy kompozytor może przesłać dowolną ilość partytur. Jednak, jeśli po zakończeniu obrad Jury i otwarciu kopert z danymi laureatów okaże się, że wyłoniony został więcej niż jeden utwór tego samego autora, do wykonania zakwalifikowany zostanie jedynie ten, który uzyskał najwyższą notę. W takim wypadku do wykonania zostanie zakwalifikowana kompozycja z najwyższą notą spośród prac, które pierwotnie nie zostały wybrane.

3. Utwory powinny być przeznaczone na orkiestrę smyczkową o maksymalnej obsadzie: 5,4,3,3,1.

4. Czas trwania utworu nie może przekraczać 13 minut.

5. Utwory zostaną zakwalifikowane do wykonania przez Jury, powołane przez Zarząd Koła Młodych ZKP. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

6. Autorzy wyłonionych utworów zgadzają się na ich wykonanie nieodpłatnie, zrzekając się marż autorskich.

7. Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona literowym godłem. Należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym literowym godłem, zawierającą następujące informacje:

            a) imię i nazwisko kompozytora,

            b) adres, telefon i e-mail,

            c) tytuł kompozycji

8. Partytury utworów powinny zostać przesłane listownie do dnia 28.02.2015, na adres:

                        Związek Kompozytorów Polskich
                        "Progress call for scores” - Koło Młodych
                        Rynek Starego Miasta 27
                        00-272 Warszawa

9. Kompozytor zobowiązany jest w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników dostarczyć komplet materiałów (głosów) w formie cyfrowej oraz na papierze, w przeciwnym razie jego utwór nie zostanie wykonany.

10. Wyniki „Progress Call for Scores” zostaną ogłoszone na stronie internetowej Koła Młodych ZKP: www.kolomlodych.zkp.org.pl.

11. Przystąpienie do „Progress Call for Scores” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

12. Kompozycje nie spełniające wymogów Regulaminu nie zostaną rozpatrzone.