ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Konferencje i wykłady

Karol Szymanowski w kulturze XX i XXI wieku

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Karol Szymanowski w kulturze XX i XXI wieku”, która odbędzie się w dniach 2–4 października 2017 roku w Zakopanem.

Program konferencji do pobrania tutaj.

Konferencja "Music Migration in the Early Modern Age: Centres and Peripheries – People, Works, Styles, Paths of Dissemination and Influence"

Serdecznie zapraszamy na międzynaodową konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 6-7 maja 2016 roku w Instytucie Muzykologii UW i w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Konferencja organizowana jest w ramach grantu europejskiego HERA (Humanities in the European Research Area).

Program konferencji do pobrania tutaj.

Międzynarodowa Konferencja Chopinologiczna – call for papers

Liryka i element wokalny w muzyce instrumentalnej XIX wieku (16–18 września 2016)

The lyric and the vocal element in instrumental music of the nineteenth century (16–18 September 2016)

Proponowane zakresy tematyczne
  • Źródła liryki instrumentalnej – wpływ muzyki wokalnej w jej różnych odmianach (pieśń powszechna, ludowa, opera i pokrewne jej gatunki sceniczne) na muzykę instrumentalną
  • Opracowania muzyki wokalnej (cytat, wariacja, parafraza, reminiscencje)
  • Liryka wokalna epoki a gatunki muzyki instrumentalnej
  • Liryka wokalna a struktura muzyki instrumentalnej
  • Liryka wokalna i instrumentalna w perspektywie społecznej (praktyki wykonawcze, znaczenie liryki w różnych ośrodkach, muzykowanie domowe)

Czytaj więcej...

Orient in Music - call for papers

International Conference Orient in Music – Music of the Orient

Łódź (Poland), Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music, Department of Music Theory

10-11.03.2016

Call for papers

Czytaj więcej...

Konferencja "Język muzyczny współczesnych kompozytorów polskich: autorefleksje"

To wydarzenie, które odbyło się w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Związku Kompozytorów Polskich w dniach 25 i 26 września 2015 roku.

 Ulotka do pobrania

Materiały z konferencji zostały opublikowane w czasopiśmie "Musicology Today". Dostęp do artykułów pod tym linkiem.