ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Doroczna

Związek Kompozytorów Polskich od 1949 roku przyznaje Nagrody ZKP - do 1991 roku dla uhonorowania twórców i odtwórców za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki, a od 1991 roku - "polskim kompozytorom, wykonawcom, muzykologom, pedagogom i organizatorom życia muzycznego za wybitne osiągnięcia". 

LAUREACI NAGRODY ZKP

1949 - Piotr Perkowski
1950 - Tadeusz Ochlewski
1951 - Kazimierz Sikorski
1952 - Zofia Lissa
1953 - Stanisław Wiechowicz
1954 - Zygmunt Mycielski
1955 - Jadwiga i Marian Sobiescy
1956 - Artur Malawski
1957 - Zbigniew Turski
1958 - Bolesław Woytowicz
1959 - Witold Lutosławski
1960 - Grażyna Bacewicz
1961 - Bolesław Szabelski
1962 - Witold Rowicki
1963 - Tadeusz Szeligowski i Hieronim Feicht
1964 - Michał Spisak
1965 - Kazimierz Serocki
1966 - Tadeusz Baird
1967 - Bolesław Szabelski
1968 - Jan Krenz
1969 -  Andrzej Markowski
1970 - Henryk Mikołaj Górecki i Krzysztof Penderecki
1971 - Stanisław Wisłocki
1972 - Andrzej Dobrowolski i Alojzy Andrzej Łuczak
1973 - Witold Lutosławski i Mieczysław Tomaszewski
1974 - Józef Patkowski i Stefan Śledziński
1975 - Wojciech Kilar, Kazimierz Sikorski i Bohdan Wodiczko
1976 - Józef Michał Chomiński i Włodzimierz Kotoński
1977 - Bogusław Schaeffer i Karol Stryja
1978 - Stefan Jarociński i Stefania Woytowicz
1979 - Florian Dąbrowski i Andrzej Hiolski
1980 - Jerzy Artysz i Bolesław Woytowicz
1981 - Augustyn Bloch i Tadeusz Marek
1982 - Stefan Kisielewski i Jerzy Maksymiuk
1983 - Michał Bristiger i Marek Stachowski
1984 - Zbigniew Bujarski i Antoni Wit
1985 - Ludwik Erhardt i Tadeusz Paciorkiewicz
1986 - Jerzy Katlewicz i Andrzej Koszewski
1987 - Kornel Michałowski i Zygmunt Mycielski
1988 - Zofia Helman i Krystyna Moszumańska-Nazar
1989 - Zygmunt Krauze i Jan Stęszewski
1990 - Mirosław Perz i Kwartet Wilanowski
1991 - Zbigniew Rudziński i Tadeusz Strugała
1992 - Roman Maciejewski i Krzysztof Meyer
1993 - Szabolcs Esztenyi i Paweł Szymański
1994 - Witold Szalonek i Kwartet Śląski
1995 - Romuald Twardowski i Zygmunt Szweykowski
1996 - Jan Krenz i Teresa Chylińska
1997 - Eugeniusz Knapik i Krzysztof Droba
1998 - Juliusz Łuciuk i Andrzej Chodkowski
1999 - Władysław Słowiński
2000 - Elżbieta Dziębowska i Andrzej Nikodemowicz
2001 - Ludwik Bielawski i Zbigniew Bargielski
2002 - Tadeusz A. Zieliński i Aleksander Lasoń
2003 - Krzysztof Knittel i Adam Walaciński
2004 - Irena Poniatowska i Grażyna Pstrokońska-Nawratil
2005 - Adam Sławiński, Rafał Augustyn, Alicja Matracka-Kościelny, Irina Nikolska, Marek Moś i Wojciech
           Michniewski
2006 - Zbigniew Bagiński i Alicja Jarzębska
2007 - ks. Karol Mrowiec, Elżbieta Szczepańska-Lange i Lidia Zielińska
2008 - Małgorzata Gąsiorowska i Tadeusz Wielecki
2009 - Elżbieta Chojnacka i Mieczysław Kominek
2010 - Magdalena Długosz, Jan Fotek i Barbara Przybyszewska-Jarmińska
2011 - Marta Ptaszyńska, Andrzej Rakowski i Zbigniew Skowron
2012 - Roman Berger, Cezary Duchnowski i Sławomira Żerańska-Kominek
2013 - Zofia Chechlińska i Elżbieta Sikora
2014 - Marta Szoka i Agata Zubel
2015 - Hanna Kulenty, Ryszard D. Golianek, Zbigniew Penherski i Alina Żórawska-Witkowska
2016 - Elżbieta Jasińska-Jędrosz i Paweł Mykietyn
2017 - Andrzej Tuchowski i Wojciech Ziemowit Zych
2018 - Krzysztof Baculewski i Leszek Polony
2019 - Stanisław Krupowicz i Teresa Malecka
2020 - nie przyznano
2021 - Regina Chłopicka i Aleksander Nowak
2022 - Jerzy Kornowicz i Dorota Kozińska
2023 - Marek Chołoniewski i Jerzy Stankiewicz
2024 - Marcel Chyrzyński, Katarzyna Dadak-Kozicka i Violetta Przech