ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Lubelski Oddział Związku Kompozytorów Polskich od roku 1988 organizuje cykl koncertów kameralnych, a niekiedy też symfonicznych o nazwie AKORD. Głównym założeniem cyklu jest promocja dokonań kompozytorów związanych z Lublinem i Lubelszczyzną. W latach 1988-2012 zorganizowano szesnaście edycji koncertów.

Sesje MUSICA MODERNA organizuje Łódzki Oddział Związku Kompozytorów Polskich oraz Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Inicjatorem projektu był Bronisław Kazimierz Przybylski (1941-2011) a pierwsza edycja miała miejsce w 1982 roku. W koncertach, odbywających się cyklicznie dwa razy w roku, prezentowane są utwory kompozytorów zagranicznych i krajowych, w tym najnowsze dokonania łódzkiego środowiska kompozytorskiego, a także prace studentów klas kompozycji łódzkiej Akademii. Wykłady ilustrowane prowadzą zaproszeni przez organizatorów goście z różnych ośrodków w Polsce i z zagranicy (kompozytorzy, wykonawcy) oraz teoretycy muzyki Akademii w Łodzi. Stałym elementem programu są: koncerty Studia Komputerowego Muzyki Elektronicznej łódzkiej AM, prezentacje muzyki chóralnej, koncerty laureatów Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Grażyny Bacewicz oraz Konkursu Kompozytorskiego dla Młodzieży „Moja (mi)nuta”, a także koncerty „mm” (z udziałem uczniów szkół muzycznych, którzy przedstawiają utwory z literatury współczesnej, w tym kompozycje łódzkich twórców). Wykonawcami koncertów są łódzcy soliści i zespoły oraz zaproszeni goście. W kilku ostatnich edycjach sesji uczestniczyli m. in.: Andrzej Bauer, Wojciech Blecharz, Volodymyr Runchak, Tadeusz Wielecki oraz zespoły: Elettrovoce, Kwartludium, Lutosławski Piano Duo. Koncerty odbywają się w: Akademii Muzycznej, Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego oraz w świątyniach Łodzi i regionu.

Festiwal Muzyki Współczesnej NOWA MUZYKA w Bydgoszczy. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w maju 2013 roku w Miejskim Centrum Kultury oraz w Kościele Świętej Trójcy w Bydgoszczy. Impreza ta jest pierwszym festiwalem muzyki współczesnej w regionie Kujawsko-Pomorskim i jest wspólnym przedsięwzięciem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Związku Kompozytorów Polskich oraz Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Jest cyklicznym, corocznym wydarzeniem artystycznym promującym najnowszą twórczość muzyczną i artystyczną. Ideą projektu jest tworzenie nowych jakości artystycznych poprzez łączenie różnych dyscyplin, tj. muzyka, obraz, słowo, multimedia. Więcej na www.nowamuzyka.bydgoszcz.pl

 

Od 2006 Oddział Gdański ZKP organizuje co roku koncert pt. Nowe Brzmienia Gdańskie. Głównym jego założeniem jest prezentacja najnowszych kompozycji twórców związanych z Gdańskiem i Pomorzem w wykonaniu najlepszych muzyków i zespołów (brali w nim udział m.in. Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedenensis, Kwartludium, NeoQuartet, TWOgether Duo, Piotr Kusiewicz i Lutosławski Piano Duo). Koncerty odbywają się raz w roku, za każdym razem w innej obsadzie wykonawczej. Od 2009 koncert odbywa się w ramach Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. Od kilku lat Oddział organizuje także, w ramach tego samego festiwalu, Koncert Prawykonań.

Muzyczne Pory Roku to cykl koncertów organizowanych przez Oddział Warszawski ZKP. Celem jest  promocja twórczości kameralnej kompozytorów związanych z Warszawą, w tym także kompozytorów najmłodszego pokolenia, rozpoczynających dopiero swoją artystyczną działalność. Organizatorom zależy na tym, aby w każdym koncercie odbyło się przynajmniej jedno prawykonanie.
Koncerty organizowane są od  2005 roku, najczęściej raz w roku jako koncert "Jesień"  towarzyszący "Warszawskiej Jesieni", choć organizatorzy zakładali, że każdego roku będą się odbywać 4 koncerty: Wiosna, Lato, Jesień, Zima.  Koncerty mają charakter kameralny.
Program koncertów ustalany jest przez Zarząd Oddziału Warszawskiego w oparciu o nadesłane przez kompozytorów utwory.

Festiwal „Brand-New Music” organizowany przez Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Związek Kompozytorów Polskich, oddział Katowice istnieje ze zmienną regularnością od roku 2001. Jego ideą jest prezentacja najnowszej twórczości muzycznej, spotkanie z jej twórcami i rozmowa o jej problematyce i kondycji. Tradycją Festiwalu jest zapraszanie do udziału Gościa Specjalnego, wybitnego kompozytora o międzynarodowej renomie oraz zamawianie i prawykonania nowych utworów młodych polskich kompozytorów. W ubiegłych latach na Festiwalu gościli Louis Andriessen i Per Norgard a nowe kompozycje pisali Dobromiła Jaskot, Sławomir Kupczak, Karol Nepelski, Adrian Robak, Marcin Stańczyk i Krzysztof Wołek.