ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Oddział Warszawski

Koncert z cyklu "Muzyczne Pory Roku - Jesień" 2018

W dniu 27 września 2018 w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ul. A. Fredry 8 w Warszawie odby,ł się kolejny koncert z cyklu "Muzyczne Pory Roku - Jesień", jako impreza towarzysząca festiwalowi "Warszawska Jesień".

Czytaj więcej...

Koncert z cyklu "Muzyczne Pory Roku - Zima" 2017

Dnia 2 grudnia 2017 w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ul. Fredry 8 w Warszawie odbył się koncert z cyklu "Muzyczne Pory Roku - Zima", zorganizowany przez Oddział Warszawski ZKP dzięki wsparciu Ministwrstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej...

Koncert z cyklu "Muzyczne Pory Roku - Jesień" 2017

Dnia 18 września 2017 w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ul. Fredry 8 w Warszawie odbył się kolejny koncert z cyklu "Muzyczne Pory Roku - Jesien".

Czytaj więcej...

Koncert z cyklu "Muzyczne Pory Roku - Jesień" 2016

Dnia 20 września 2016 w kościele ewangelicko-reformowanym przy Al. Solidarności 74 w Warszawie odbył się kolejny koncert z cyklu "Muzyczne Pory Roku - Jesień", jako impreza towarzysząca festiwalowi "Warszawska Jesień".

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków Oddziału 2015

W dniu 26 listopada 2015 odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego. W zebraniu wziął udział prezes ZKP, Mieczysław Kominek, który jest jednocześnie członkiem Oddziału Warszawskiego. Został on wybrany na przewodniczącego  zebrania. Następnie wysłuchano sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału ostatniej kadencji i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Potem wybrano nowy Zarząd, który ukonstytuował się w sposób podany na stronie Oddziału.