ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Warszawskie Spotkania Muzyczne

Warszawskie Spotkania Muzyczne – doroczny festiwal muzyki dawnej i nowej – istnieje od 1986 roku. Jego twórcą jest kompozytor Władysław Słowiński, który był także dyrektorem Festiwalu przez 30 lat. Obecnie pełni funkcję dyrektora honorowego. Organizatorem Festiwalu jest Oddział Warszawski Związku Kompozytorów Polskich, przy współpracy Programu 2 Polskiego Radia S.A. Największy wkład w finansowanie Festiwalu ma, od momentu jego powstania, Urząd m.st. Warszawy. Dzięki temu  Warszawskie Spotkania Muzyczne mogą być uznane za ważny element stałej oferty kulturalnej Stolicy.Dodatkowo Festiwal finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Warszawskie Spotkania Muzyczne to jeden z najważniejszych festiwali prezentujących muzykę dawną i muzykę nową i pierwszy oraz jedyny, który przyjął taką formułę.  Dzięki tej formule wielu miłośników muzyki dawnej może, niejako przy okazji, poznać twórczość współczesną i przekonać się, że ona wcale „nie gryzie”. O dużym znaczeniu Festiwalu świadczy także rosnące z roku na rok zainteresowanie artystów polskich i zagranicznych składających swoje oferty wykonawcze. Festiwal od lat szczyci się udziałem znakomitych wykonawców i ciekawym doborem repertuaru, a z roku na rok „nabiera tempa” i trafia do gustu coraz większej liczby słuchaczy.

Zgodnie z formułą programową zawartą w podtytule Festiwal prezentuje ważne dzieła muzyki dawnej i nowej oraz promuje najnowsze dzieła kompozytorów współczesnych, tworzone w dużej części dla Festiwalu, co stanowi niewątpliwie o jego wyjątkowości.

Od 2010 roku Festiwal rozpoczął prezentację muzyki jazzowej, co jest dość nietypowe, ale ciekawe. I tak - w 2010 wystąpił legendarny String Connection, w 2011 znakomity niemiecki Thärichen’s Tentett, w 2012 zaś znakomity pianista jazzowy młodego pokolenia, Marcin Masecki, dokonał dekonstrukcji Sonat Scarlattiego. W 2014 wystąpił zespół We4 z promocją swojej najnowszej płyty – We4 – Harmonijnie (z wibrafonem i harmonijką ustną w rolach głównych). Przyjęta formuła Festiwalu pozwala na swoiste „przenikanie się kultur”, bowiem często w utworach współczesnych można znaleźć odbicie utworów z epoki, a w utworach jazzowych wpływy i jednych i drugich. To może być inspirujące i twórcze.

Wśród innych dotychczasowych wykonawców Festiwalu, poza czołówką artystów polskich, wymienić należy zespoły: The King’s Singers, Musica Antiqua Köln, Musica Reservata de Barcelona, Discantus, Alla Francesca, La Morra, czy Musica Nova, z solistów: skrzypaczka Alena Baeva czy wiolonczelista Ivan Monighetti.

Program Festiwalu ustalany jest przez jego Radę Programową składającą się z wybitnych specjalistów – kompozytorów i muzykologów. W jej skład wchodzą: Sławomir Czarnecki, Paweł Gancarczyk, Małgorzata Gąsiorowska, Anna Ignatowicz-Glińska, Dariusz Przybylski, Edward Sielicki, Adam Sławiński, Władysław Słowiński i Maciej Zieliński. Rada Programowa pracuje pod kierunkiem Jaroslawa Siwińskiego, dyrektora artystycznego Festiwalu od 2017 roku.

Koncerty dotychczasowych edycji Festiwalu były transmitowane bądź retransmitowane przez Polskie Radio, także w ramach współpracy EBU (Europejskiej Unii Nadawców), co niewątpliwie wspiera także promocję oferty kulturalnej Warszawy, także za granicą. Mamy nadzieję na utrzymanie tej zasady i przy okazji edycji 2013.

Festiwal ten, nie wyznaczający wprawdzie nowych trendów i nie wywołujący skandali, pozwala miło i ciekawie spędzić czas, dając możliwość posłuchania ciekawej muzyki, zarówno tej dobrze znanej, jak i całkiem nowej. Jest też okazją do spotkania wielu interesujących ludzi, w tym kompozytorów i  artystów wykonawców.

Koncerty Warszawskich Spotkań Muzycznych odbywają się najczęściej w Zamku Królewskim, Studiu Koncertowym PR im. Witolda Lutosławskiego i Kościele Ewangelicko-Reformowanym przy Al. Solidarności 74.

http://www.wsm.art.pl