ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Polski Rocznik Muzykologiczny – numery archiwalne

Tom XV (2017)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. XV (2017)
„Muzyka i władza”

Polski Rocznik Muzykologiczny 2017

Okładka/Cover
Spis treści/Contents
Od redakcji/From the Editor

Muzyka i władza

Lisa Jakelski: Mobilizing Performers, Scores, and Avant‐Gardes: The Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music in the 1960s
Krzysztof Meyer: The Impact of the Cold War on the Polish School of Composition
Beata Bolesławska-Lewandowska: Zygmunt Mycielski na łamach paryskiej „Kultury”
Tomasz Nowak: Miejsce i rola muzyki tradycyjnej w kulturze PRL w świetle publikacji z lat 1947–1956
Anastasiya Niakrasava: Cenzura i „czarne listy” w muzyce popularnej Europy Środkowo‐Wschodniej. Studium na podstawie wybranych przykładów
Sylwia Makomaska: Antyutopia w praktyce... (?) Inżynieria akustyczna we współczesnej przestrzeni komercyjnej
Irena Bieńkowska: Listy muzyków Stanisława Mateusza Rzewuskiego (1662–1728) do Giovanniego Antonia Ricieriego
Grzegorz Kubies: Rogi šôp̄ār w opowiadaniu biblijnym o zajęciu Jerycha
Mieczysław Tomaszewski: Narracja dzieła muzycznego jawna i domyślna, poufna i tajemna

Varia

Krzysztof Bilica: Melos polski nad Dunajem. Klauzule sarmackie i kadencja polska w XIX‐wiecznej muzyce obszaru niemieckojęzycznego

wersja multimedialna TUTAJ

Janusz Musialik: Bydgoska wytwórnia fisharmonii M. Wybrański i S‐ka
Maria Magdalena Kominek-Karolak: Niespełnione doświadczenie muzyki

Komunikaty

Edward Boniecki: Rodzina Emanuela Kani. Notatki do biografii pianisty i kompozytora

O Autorach/Contributors