ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Polski Rocznik Muzykologiczny – numery archiwalne - PRM 2013


TOM XI (2013)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. XI (2013)

Pełna treść w formacie pdf

Spis treści:
Od Redakcji / From the Editor
Hana Urbancová, Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na Słowacji
Grzegorz Kubies, Między Bogiem a Kościołem i Synagogą.Muzykujący aniołowie w obrazie Fontanna życia z kręgow Jana van Eycka
Agnieszka Leszczyńska, Dzieło Mikołaja Zieleńskiego i zaginiony rękopis 4713 z Biblioteki Ordynacji Krasińskich: spojrzenie na dwa staropolskie źródła z perspektywy liturgicznej
Magdalena Walter-Mazur, Osiemnastowieczna praktyka muzyczna w klasztorach żeńskich w Sandomierzu, Staniątkach i Starym Sączu — próba porównania
Małgorzata Lisecka, Afekt i patos po Rousseau: przemianyw definiowaniuwybranych pojęć retoryki muzycznej we francuskich słownikach muzycznych końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku
Mateusz Andrzejewski, Kult św. Cyryla i Metodego jako aspekt tzw. ideologii słowiańskiej w muzyce – na podstawie źródeł czeskich, polskich i południowosłowiańskich
Magdalena Dziadek, Karel Konrád –– czeski propagator dawnej muzyki polskiej
Zbigniew Przerembski, Muzycy tradycyjni i ludowi w katolickich ceremoniach w Polsce
Weronika Grozdew-Kołacińska, Źródła muzycznej kultury religijnej diaspory katolickiej w Bułgarii
Katarzyna Szyszka,  „Dej Pon Bog wiecior, dziyń wiesioły”.O kolędowaniu w Beskidzie Śląskim
Violetta Przech, System centrowy i koncepcja formy Zbigniewa Bargielskiego