ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Honorowa

Nagrody honorowe przyznawane są od 1971 roku. Zostały ustanowione w 25-lecie istnienia Związku z myślą o osobach i instytucjach szczególnie zasłużonych w propagowaniu polskiej muzyki współczesnej. Nagrody honorowe przyznaje Prezydium Zarządu Głównego ZKP. Przez wiele lat nagroda honorowa była przyznawana w postaci Medalu - Honorowej Odznaki ZKP.

NAGRODY HONOROWE ZKP w latach 1971–1993 oraz 2003–2016

1971

Nadia Boulanger
Kwartet im. Taniejewa
Zygmunt Latoszewski
Alojzy Andrzej Łuczak
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Zygmunt Szczepański
Andrzej Szwalbe
Otto Tomek

1972

Zbigniew Chwedczuk
Leonid Entelis
Bain Murray
Witold Rowicki
Florian Sędzierski
Regina Smendzianka
Tadeusz Szarewski
Bohdan Wodiczko
Stefania Woytowicz

1973

Mario di Bonawentura
Andrzej Cwojdziński
Stanisław Michalek
Bogusław Płaza
Giennadij Rożdiestwienski
Karol Stryja

1974

Karol Anbild
Jerzy Katlewicz

1977

Renard Czajkowski

1979

Aleksander Tansman

1981

Wilfried Brennecke
Walter Maas
Terry Torpey
Vitomir Trifunović
Iannis Xenakis

1982

Kwartet LaSalle
Karol Małcużyński
Wierosław Sandelewski

1986

Kwartet Wilanowski
Halina Łukomska
Robert Satanowski
Wolfgang Ziolkowski

1987

Alex Blin
Elżbieta Chojnacka-Lesèvre
Ivan Monighetti
Gerhard Narholz

1988

Szabolcs Esztényi
Krzysztof Jakowicz
Irina Nikolska
Marta Ptaszyńska

Adrian Thomas
Wanda i Stefan Wilkowie

1990

Paolo Emilio Carapezza
Jilian White

1993

Kazimierz Nowacki

2003

Wim Berman
Andrzej Chłopecki

2004

Martina Homma
Krzysztof Kilian
Jerzy Stankiewicz

2005

Polskie Radio Program 2
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Ruch Muzyczny
Fundusz Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

2006

Marek Chołoniewski
Jerzy Kapuściński

2007

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej
Stowarzyszenie Instytut Sztuki

2008

Marian Borkowski
Andrzej Dziadek
Stanisław Moryto
Bronisław Kazimierz Przybylski

2009

Eva Jensen
Dorota Szwarcman
Joanna Wnuk-Nazarowa

2010

Paul Patterson
Ruta Stanevičiūtë

2011

Andrzej Bauer
Jarosław Broda
Joel Sachs

2012

Ewa Michnik
Jan Topolski
Olga Pasiecznik

2013

Hanna Gawrońska
Olgierd Pisarenko
Adrianna Poniecka-Piekutowska

2014

Szymon Bywalec
Iwona Lindstedt

2015

Beata Bolesławska-Lewandowska
Marcin Trzęsiok

2016

Ewa Bogusz-Moore
Stefan Sutkowski
Anna Dorota Władyczka

2017

Cindy Bylander

2018

Lisa Jakelski

2019

Joanna Bruzdowicz-Tittel
Andrea Brzoza

2020

nie przyznano

2021

Łukasz Borowicz
Lech Dzierżanowski
Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz

2022

Jerzy Maksymiuk

2023

Tomasz Konieczny
zespół Kwartludium

2024

Ewa Szczecińska