ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Historia

Plenum1952Związek Kompozytorów Polskich został utworzony podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Kompozytorów w Krakowie w 1945 roku jako kontynuacja przedwojennej, założonej w 1925 roku organizacji - Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich. Jego pierwszym prezesem był Piotr Perkowski, I wiceprezesem - Roman Palester, II wiceprezesem - Stanisław Wiechowicz, a sekretarzem i skarbnikiem - Witold Lutosławski. Do 1948 roku zrzeszał tylko kompozytorów, po tym czasie IV Walne Zebranie Członków ZKP powołało do życia Sekcję Muzykologów.

Składy Zarządów Głównych od 1945 roku

1945-1946

Piotr Perkowski– prezes
Roman Palester, Stanisław Wiechowicz – wiceprezesi
Witold Lutosławski – sekretarz i skarbnik
Jan Ekier– członek Prezydium
Tadeusz Kassern, Bolesław Woytowicz – członkowie Zarządu

1946-1947

Piotr Perkowski – prezes
Tadeusz Szeligowski – wiceprezes
Jan Ekier– sekretarz
Witold Lutosławski – skarbnik
Stefan Kisielewski, Roman Palester, Kazimierz Wiłkomirski – członkowie Zarządu

1947-1948

Piotr Perkowski – prezes
Zygmunt Mycielski – I wiceprezes i sekretarz
Tadeusz Szeligowski – II wiceprezes
Grażyna Bacewicz– skarbnik
Witold Lutosławski, Kazimierz Sikorski, Bolesław Woytowicz – członkowie zarządu

1948-1950

Zygmunt Mycielski – prezes
Andrzej Panufnik – wiceprezes
Alfred Gradstein  – sekretarz
Grażyna Bacewicz – skarbnik
Zofia Lissa, Wawrzyniec Żuławski - członkowie Zarządu
 

1950-1951

Witold Rudziński – prezes
Faustyn Kulczycki, Andrzej Panufnik – wiceprezesi
Kazimierz Serocki – sekretarz generalny
Anna Maria Klechniowska – zastępca sekretarza
Jan Maklakiewicz – skarbnik
Grażyna Bacewicz, Tadeusz Baird, Tadeusz Szeligowski – członkowie zarządu

Od 15 stycznia 1951, po rezygnacji Grażyny Bacewicz, Jana Maklakiewicza i Andrzeja Panufnika z pełnionych funkcji, skład Zarządu Głównego ZKP był następujący:

Tadeusz Szeligowski – p.o. prezesa
Faustyn Kulczycki – wiceprezes
Kazimierz Serocki – sekretarz generalny
Zygmunt Mycielski – skarbnik
Tadeusz Baird, Witold Rudziński – członkowie zarządu

1951-1954

Tadeusz Szeligowski – prezes
Zofia Lissa, Andrzej Panufnik – wiceprezesi
(od 25 maja 1952) Zygmunt Mycielski, Bolesław Woytowicz – wiceprezesi
Wawrzyniec Żuławski – sekretarz generalny
Tadeusz Baird – skarbnik
Jan Ekier, Artur Malawski (Zygmunt Mycielski), Kazimierz Serocki, Stanisław Wisłocki – członkowie Zarządu

1954-1955

Kazimierz Sikorski – prezes
Tadeusz Baird, Andrzej Panufnik, Kazimierz Serocki – wiceprezesi
Andrzej Dobrowolski, Włodzimierz Kotoński – sekretarze
Stefan Jarociński– skarbnik
Henryk Czyż, Hieronim Feicht, Zofia Lissa, Tadeusz Paciorkiewicz, Stanisław Skrowaczewski – członkowie Zarządu

1955-1957

Kazimierz Sikorski – prezes
Grażyna Bacewicz, Hieronim Feicht, Witold Rudziński – wiceprezesi
Andrzej Dobrowolski – sekretarz generalny
Tadeusz Szeligowski– skarbnik
Kazimierz Jurdziński, Artur Malawski, Jerzy Młodziejowski – członkowie Zarządu

1957-1959

Kazimierz Sikorski – prezes
Witold Rudziński, Tadeusz Szeligowski – wiceprezesi
Andrzej Dobrowolski – sekretarz generalny
Włodzimierz Kotoński – skarbnik
Henryk Czyż, Tomasz Kiesewetter, Jerzy Młodziejowski, Marian Sobieski – członkowie Zarządu

1959-1960

Zbigniew Turski – prezes
Marian Sobieski, Stanisław Wisłocki – wiceprezesi
Andrzej Dobrowolski – sekretarz generalny
Włodzimierz Kotoński – skarbnik
Grażyna Bacewicz, Henryk Czyż, Jan Krenz, Józef Patkowski – członkowie Zarządu

1960-1963

Stefan Śledziński – prezes
Grażyna Bacewicz, Tadeusz Baird – wiceprezesi
Andrzej Dobrowolski – sekretarz generalny
Włodzimierz Kotoński – skarbnik
Tadeusz Marek, Tadeusz Paciorkiewicz, Marian Sobieski, Bolesław Szabelski – członkowie Zarządu

1963-1964

Stefan Śledziński – prezes
Grażyna Bacewicz, Włodzimierz Kotoński – wiceprezesi
Andrzej Dobrowolski – sekretarz generalny
Tadeusz Paciorkiewicz – skarbnik
Hieronim Feicht, Tadeusz Marek, Marian Sobieski, Zbigniew Wiszniewski – członkowie Zarządu

1964-1967

Stefan Śledziński – prezes
Grażyna Bacewicz, Włodzimierz Kotoński – wiceprezesi
Andrzej Dobrowolski – sekretarz generalny
Tadeusz Paciorkiewicz – skarbnik
Augustyn Bloch,Tomasz Kiesewetter,Stefan Kisielewski, Bolesław Szabelski, Witold Szalonek, Zbigniew Wiszniewski – członkowie Zarządu

1967-1969

Stefan Śledziński – prezes
Grażyna Bacewicz, Zbigniew Turski – wiceprezesi
Andrzej Dobrowolski – sekretarz generalny
Augustyn Bloch – skarbnik
Tadeusz Machl, Bernadetta Matuszczak, Joachim Olkuśnik, Zbigniew Rudziński, Henryk Schiller, Jan Stęszewski, Romuald Twardowski – członkowie Zarządu

1969-1971

Stefan Śledziński – prezes
Andrzej Chodkowski, Florian Dąbrowski – wiceprezesi
Henryk Schiller – sekretarz generalny
Tadeusz Paciorkiewicz – skarbnik
Henryk Czyż, Wojciech Kilar, Tadeusz Natanson, Witold Rudziński – członkowie Zarządu

1971-1973

Stefan Śledziński – prezes
Florian Dąbrowski, Krzysztof Meyer – wiceprezesi
Henryk Schiller – sekretarz generalny
Władysław Słowiński – skarbnik
Andrzej Chodkowski, Wojciech Kilar, Stefan Kisielewski, Tadeusz Natanson – członkowie Zarządu

1973-1975

Jan Stęszewski – prezes
Florian Dąbrowski, Witold Lutosławski – wiceprezesi
Władysław Słowiński – sekretarz generalny
Henryk Schiller – skarbnik
Elżbieta Dziębowska, Józef Patkowski, Tomasz Sikorski, Witold Szalonek – członkowie Zarządu

1975-1977

Jan Stęszewski – prezes
Henryk Mikołaj Górecki, Witold Lutosławski – wiceprezesi
Władysław Słowiński – sekretarz generalny
Henryk Schiller – skarbnik
Augustyn Bloch, Joachim Olkuśnik, Józef Patkowski, Romuald Twardowski – członkowie Zarządu

1977-1979

Jan Stęszewski – prezes
Augustyn Bloch, Witold Lutosławski – wiceprezesi
Władysław Słowiński – sekretarz generalny
Henryk Schiller – skarbnik
Andrzej Chodkowski, Florian Dąbrowski, Wojciech Kilar, Krzysztof Meyer, Józef Patkowski, Romuald Twardowski – członkowie Zarządu

1979-1981

Józef Patkowski – prezes
Wojciech Kilar, Marek Stachowski – wiceprezesi
Władysław Słowiński – sekretarz generalny
Edward Pałłasz – skarbnik
Augustyn Bloch, Andrzej Chodkowski, Henryk Czyż, Witold Lutosławski, Krzysztof Meyer, Romuald Twardowski – członkowie Zarządu

1981-1983

Józef Patkowski – prezes
Andrzej Chodkowski, Edward Pałłasz – wiceprezesi
Władysław Słowiński – sekretarz generalny
Zbigniew Rudziński – skarbnik
Augustyn Bloch, Eugeniusz Knapik, Witold Lutosławski, Krzysztof Meyer, Mirosław Perz, Grażyna Pstrokońska-Nawratil – członkowie Zarządu

1983-1985

Józef Patkowski – prezes
Augustyn Bloch, Andrzej Chodkowski – wiceprezesi
Władysław Słowiński – sekretarz generalny
Stefan Kisielewski – skarbnik
Witold Lutosławski, Krzysztof Meyer, Mirosław Perz, Edward Pałłasz, Leszek Polony, Mieczysław Tomaszewski – członkowie Zarządu

1985-1987

Krzysztof Meyer – prezes
Rafał Augustyn, Augustyn Bloch – wiceprezesi
Zbigniew Rudziński – sekretarz generalny
Adam Sławiński – skarbnik
Witold Lutoslawski, Zygmunt Mycielski – członkowie Prezydium
Andrzej Chodkowski, Stefan Kisielewski, Juliusz Łuciuk, Edward Pałłasz, Józef Patkowski, Piotr Poźniak – członkowie Zarządu

1987-1989

Krzysztof Meyer – prezes
Ludwik Erhardt, Adam Neuer – wiceprezesi
Adam Sławiński – sekretarz generalny
Andrzej Kurylewicz – skarbnik
Witold Lutoslawski, Leszek Polony – członkowie Prezydium
Andrzej Chodkowski, Stefan Kisielewski, Juliusz Łuciuk, Józef Patkowski, Bohdan Pociej, Piotr Poźniak – członkowie Zarządu

1989-1991

Andrzej Chodkowski – prezes
Jerzy Bauer, Adam Sławiński – wiceprezesi
Zbigniew Bagiński– sekretarz generalny
Andrzej Kurylewicz– skarbnik
Stefan Kisielewski, Witold Lutosławski – członkowie Prezydium
Ludwik Erhardt, Adam Neuer, Edward Pałłasz, Józef Patkowski, Paweł Szymański, Adam Walaciński – członkowie Zarządu

1991-1993

Andrzej Chodkowski – prezes
Maciej Malecki, Paweł Szymański – wiceprezesi
Zbigniew Bagiński – sekretarz generalny
Krzysztof Baculewski – skarbnik
Witold Lutoslawski, Edward Sielicki – członkowie Prezydium
Rafał Augustyn, Stefan Kisielewski (do 27 września 1991), Edward Pałłasz, Józef Patkowski, Irena Poniatowska, Adam Walaciński, Tadeusz Wielecki – członkowie Zarządu

1993-1995

Maciej Małecki – prezes
Paweł Szymański, Ryszard Szeremeta – wiceprezesi
Zbigniew Bagiński – sekretarz generalny
Stanisław Krupowicz – skarbnik
Krzysztof Baculewski, Paweł Buczyński – członkowie Prezydium
Andrzej Chodkowski, Eugeniusz Knapik, Grażyna Krzanowska, Edward Pałłasz, Jerzy Pikulik, Adam Walaciński – członkowie Zarządu

Od 23 maja 1994 skład Zarządu Głównego ZKP przestawiał się następująco:

Maciej Małecki – prezes
Jerzy Pikulik, Ryszard Szeremeta – wiceprezesi
Zbigniew Bagiński – sekretarz generalny
Paweł Buczyński – skarbnik
Krzysztof Baculewski, Andrzej Chodkowski – członkowie Prezydium
Eugeniusz Knapik, Stanisław Krupowicz, Grażyna Krzanowska, Edward Pałłasz,
Paweł Szymański, Adam Walaciński – członkowie Zarządu

1995-1997

Maciej Małecki – prezes
Krzysztof Knittel, Jerzy Stankiewicz – wiceprezesi
Zbigniew Bagiński – sekretarz generalny
Paweł Buczyński – skarbnik
Andrzej Chodkowski, Krzesimir Dębski – członkowie Prezydium
Krzysztof Baculewski, Krzysztof Droba, Eugeniusz Knapik, Władysław Słowiński, Paweł Szymański, Adam Walaciński – członkowie Zarządu

1997-1999

Maciej Małecki – prezes
Jerzy Stankiewicz, Paweł Szymański – wiceprezesi
Zbigniew Bagiński – sekretarz generalny
Krzesimir Dębski – skarbnik
Eugeniusz Knapik, Mieczysław Kominek – członkowie Prezydium
Rafał Augustyn, Andrzej Chodkowski, Krzysztof Droba, Krzysztof Knittel, Jan Krenz, Józef Patkowski – członkowie Zarządu

1999-2001

Krzysztof Knittel – prezes
Eugeniusz Knapik, Mieczysław Kominek – wiceprezesi
Olgierd Pisarenko – sekretarz generalny
Krzysztof Baculewski – skarbnik
Rafał Augustyn, Krzysztof Droba – członkowie Prezydium
Andrzej Chodkowski, Aleksander Lasoń, Teresa Malecka, Maciej Małecki, Grzegorz Michalski, Tadeusz Wielecki – członkowie Zarządu

2001-2003

Krzysztof Knittel – prezes
Eugeniusz Knapik, Mieczysław Kominek – wiceprezesi
Katarzyna Dadak-Kozicka – sekretarz generalny
Krzysztof Baculewski – skarbnik
Adam Sławiński, Lidia Zielińska – członkowie Prezydium
Rafał Augustyn, Andrzej Chodkowski, Krzysztof Droba, Andrzej Dziadek, Teresa Malecka, Józef Patkowski – członkowie Zarządu

2003-2005

Jerzy Kornowicz – prezes
Krzysztof Droba, Krzysztof Knittel – wiceprezesi
Mieczysław Kominek – sekretarz generalny
Alicja Matracka-Kościelny – skarbnik
Zbigniew Bargielski, Lidia Zielińska – członkowie Prezydium
Rafał Augustyn, Zbigniew Bagiński, Andrzej Dziadek, Eugeniusz Knapik, Maciej Negrey, Grażyna Pstrokońska-Nawratil – członkowie Zarządu

2005-2007

Jerzy Kornowicz – prezes
Krzysztof Droba, Krzysztof Knittel – wiceprezesi
Mieczysław Kominek – sekretarz generalny
Alicja Matracka-Kościelny – skarbnik
Zbigniew Bargielski, Lidia Zielińska – członkowie Prezydium
Rafał Augustyn, Zbigniew Bagiński, Marcel Chyrzyński, Andrzej Dziadek, Maciej Negrey, Elżbieta Sikora

2007-2009

Jerzy Kornowicz – prezes
Krzysztof Knittel, Lidia Zielińska – wiceprezesi
Mieczysław Kominek – sekretarz generalny
Alicja Matracka-Kościelny – skarbnik
Zbigniew Bargielski, Krzysztof Droba – członkowie Prezydium
Zbigniew Bagiński, Andrzej Chodkowski, Andrzej Dziadek, Zbigniew Kozub, Maciej Małecki, Maciej Zieliński – członkowie Zarządu

2009-2011                                                            

Jerzy Kornowicz – prezes
Krzysztof Knittel, Lidia Zielińska – wiceprezesi
Alicja Gronau-Osińska – sekretarz generalny
Jarosław Siwiński – skarbnik
Krzysztof Droba, Edward Sielicki – członkowie Prezydium
Zbigniew Bagiński, Marcin Błażewicz, Marcel Chyrzyński, Paweł Gancarczyk, Zbigniew Kozub, Maciej Zieliński – członkowie Zarządu

2011-2013

Jerzy Kornowicz – prezes
Krzysztof Knittel, Lidia Zielińska – wiceprezesi
Alicja Gronau-Osińska – sekretarz generalny
Jarosław Siwiński – skarbnik
Katarzyna Dadak-Kozicka, Maciej Zieliński – członkowie Prezydium
Zbigniew Bargielski, Beata Bolesławska-Lewandowska, Iwona Lindstedt, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Edward Sielicki, Marcin Trzęsiok – członkowie Zarządu

2013-2015

Jerzy Kornowicz – prezes
Katarzyna Dadak-Kozicka, Maciej Zieliński – wiceprezesi
Alicja Gronau-Osińska – sekretarz generalny
Jarosław Siwiński – skarbnik
Krzysztof Knittel, Lidia Zielińska – członkowie Prezydium
Beata Bolesławska-Lewandowska, Marcel Chyrzyński, Paweł Gancarczyk, Iwona Lindstedt, Tomasz Jakub Opałka, Dariusz Przybylski – członkowie Zarządu

2015-2017

Mieczysław Kominek – prezes
Krzysztof Baculewski, Alicja Matracka-Kościelny – wiceprezesi
Tomasz Nowak – sekretarz generalny
Jarosław Siwiński – skarbnik
Alicja Gronau-Osińska, Marcel Chyrzyński – członkowie Prezydium
Beata Bolesławska-Lewandowska, Katarzyna Dadak-Kozicka, Krzysztof Knittel, Iwona Lindstedt, Lidia Zielińska,
Maciej Zieliński – członkowie Zarządu

2017-2019

Mieczysław Kominek – prezes
Krzysztof Baculewski, Anna Zawadzka-Gołosz – wiceprezesi
Alicja Matracka-Kościelny – sekretarz generalny
Jarosław Siwiński – skarbnik
Beata Bolesławska-Lewandowska, Alicja Gronau-Osińska – członkowie Prezydium
Marcel Chyrzyński, Wieslaw Cienciała, Anna Ignatowicz-Glińska, Iwona Lindstedt, Tadeusz Wielecki i Maciej Zieliński – członkowie Zarządu

2019-2023 (kadencja przedłużona)

Mieczysław Kominek – prezes
Krzysztof Baculewski, Anna Zawadzka-Gołosz – wiceprezesi
Alicja Matracka-Kościelny – sekretarz generalny
Jarosław Siwiński – skarbnik
Beata Bolesławska-Lewandowska, Alicja Gronau-Osińska – członkowie Prezydium
Marcel Chyrzyński, Wieslaw Cienciała, Anna Ignatowicz-Glińska, Iwona Lindstedt, Tadeusz Wielecki i Wojciech Widłak – członkowie Zarządu

2023-2025

Mieczysław Kominek – prezes
Krzysztof Baculewski, Marcel Chyrzyński – wiceprezesi
Małgorzata Gąsiorowska – sekretarz generalny
Jarosław Siwiński – skarbnik
Beata Bolesławska-Lewandowska, Alicja Gronau-Osińska – członkowie Prezydium
Marcin Bortnowski, Anna Ignatowicz-Glińska, Iwona Lindstedt, Mateusz Ryczek, Wojciech Widłak i Maciej Zieliński – członkowie Zarządu