ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Zarząd Główny

Prezes:

 Mieczysław Kominek

Wiceprezesi: Krzysztof Baculewski
Marcel Chyrzyński

Sekretarz generalny:

Małgorzata Gąsiorowska

Skarbnik: Jarosław Siwiński
Członkowie Prezydium: Beata Bolesławska-Lewandowska
i Alicja Gronau
Członkowie Zarządu: Marcin Bortnowski,
Anna Ignatowicz-Glińska, Iwona Lindstedt, Mateusz Ryczek, Wojciech Widłak i Maciej Zieliński

Zastępcy członków

Wiesław Cienciała, Piotr Komorowski i Edward Sielicki

Biuro Zarządu Głównego: dyrektor - Marta Skotnicka-Karska