ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Władze

 


Przewodniczący:

Aleksandra Chmielewska

Zastępca Przewodniczącego:

Jan Sanejko

Sekretarz:

Krzysztof Tomasz Jurczak 
Skarbnik Adam Diesner

Członkowie Zarządu:

Szymon Borys
Andriej Jakuszew
Magdalena Pasternak
Aleksander Jan Szopa 

Opiekun Koła: Alicja Gronau

www.kolomlodych.zkp.org.pl

Działające przy Związku Koło Młodych ZKP powołane zostało do życia już w 1949 roku. Jego głównym celem jest szkolenie, przygotowywanie młodych kompozytorów, teoretyków i muzykologów do członkostwa w organizacji i do twórczego uczestnictwa w życiu muzycznym.
Promocji młodych twórców służy wiele imprez, m.in. corocznie od 1969 r. Zarząd Koła Młodych organizuje Koncert w ramach imprez towarzyszących Warszawskiej Jesieni; Konkurs Koła Młodych, powołany do życia w 2002 przez Zarząd Koła Młodych, w którym nagrodą jest wykonanie wybranych przez Jury utworów na koncercie Koła Młodych towarzyszącym "Warszawskiej Jesieni"

W 2006 po raz pierwszy zorganizowano dwa koncerty Koła Młodych, zaś w Kijowie na Ukrainie miał miejsce pierwszy zagraniczny koncert w historii działalności Koła Młodych.