ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Nowości wydawnicze

Wydawnictwa książkowe

Pubikacje pracowników IM WA UZ

Barbara LiterskaTadeusz Baird. The Composer, His Work, and Its Reception, translated by John Comber, Series: Eastern European Studies in Musicology, Vol 17, ed. Maciej Gołąb, Peter Lang Publishing, Berlin 2020.

Barbara Literska, Nineteenth–Century Transcriptions of Works by Fryderyk Chopin, translated by John Comber, Series: Eastern European Studies in Musicology, Vol 16, ed. Maciej Gołąb, Peter Lang Publishing, Berlin 2020.

Andrzej Tuchowski, Nationalism, Chauvinism and Racism as Reflected in European Musical Thought and in Compositions from the Interwar Period, translated by Tomasz Zymer, Series:  Eastern European Studies in Musicology, Vol 14, ed. Maciej Gołąb, Peter Lang Publishing, Berlin 2019.

Rafał CiesielskiPolska krytyka jazzowa XX wieku. Zagadnienia i postawy, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2017.

Barbara LiterskaTadeusza Bairda głosy z oddali: Z myśli kompozytora zawartych w jego partyturach i dokumentach, Wydział Artystyczny, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016. 

Andrzej TuchowskiNacjonalizm, szowinizm, rasizm a europejska refleksja o muzyce i twórczość kompozytorska okresu międzywojennego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.

Barbara LiterskaTadeusz Baird. Kompozytor, Dzieło, Recepcja, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2012.

Rafał CiesielskiRefleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2005.

Barbara LiterskaDziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina: aspekty historyczne, teoretyczne i estetyczne, Musica Iagellonica, Kraków 2004.

Andrzej TuchowskiIntegracja strukturalna w świetle przemian stylu Chopina, Musica Iagellonica, Kraków 1996.

Andrzej TuchowskiBenjamin Britten: twórca, dzieło, epoka, Musica Iagellonica, Kraków 1994.

Andrzej TuchowskiSymbolika oper Benjamina Brittena, Wydawnictwo WSP, Zielona Góra 1990.2014

Kształcenie wokalnered. Bogumiła Tarasiewicz, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016.

Jazz w kulturze polskiejt. 2, red. naukowa Rafał Ciesielski, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016.

Jazz w kulturze polskiej, t. 1, red. naukowa Rafał Ciesielski, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2014.

Krytyka muzyczna. Krytyka czy krytyki? red. Michał Bristiger, Rafał Ciesielski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012.

Czytaj więcej...

Czasopisma muzykologiczne

„Interdisciplinary Studies in Musicology" (Katedra Muzykologii UAM w Poznaniu)

„Musicology Today" (Sekcja Muzykologów ZKP, Instytut Muzykologii UW)

Muzyka" (Instytut Sztuki PAN)

Polski Rocznik Muzykologiczny” (Sekcja Muzykologów ZKP)

Pro Musica Sacra" (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Przegląd Muzykologiczny" (Instytut Muzykologii UW)

Teoria Muzyki. Studia - interpretacje - dokumentacje" (nowe pismo wydawane od 2012 roku przez Akademię Muzyczną w Krakowie)

"Scontri" (nowe pismo naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, wydawane od 2013 roku)

„Aspekty  Muzyki” (rocznik naukowy kontynuujący tradycje serii wydawniczej Zeszytów Naukowych i Prac Specjalnych gdańskiej uczelni muzycznej, wydawany od 2013 roku).

"Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ"

„Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje” (pismo Akademii Muzycznej w Krakowie)

"Audiosfera. Koncepcje — badania — praktyki" (czasopismo związane z Pracownią Badań Pejzażu Dźwiękowego Uniwersytetu Wrocławskiego)