ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Wydawnictwa książkowe

Pubikacje pracowników IM WA UZ

Barbara LiterskaTadeusz Baird. The Composer, His Work, and Its Reception, translated by John Comber, Series: Eastern European Studies in Musicology, Vol 17, ed. Maciej Gołąb, Peter Lang Publishing, Berlin 2020.

Barbara Literska, Nineteenth–Century Transcriptions of Works by Fryderyk Chopin, translated by John Comber, Series: Eastern European Studies in Musicology, Vol 16, ed. Maciej Gołąb, Peter Lang Publishing, Berlin 2020.

Andrzej Tuchowski, Nationalism, Chauvinism and Racism as Reflected in European Musical Thought and in Compositions from the Interwar Period, translated by Tomasz Zymer, Series:  Eastern European Studies in Musicology, Vol 14, ed. Maciej Gołąb, Peter Lang Publishing, Berlin 2019.

Rafał CiesielskiPolska krytyka jazzowa XX wieku. Zagadnienia i postawy, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2017.

Barbara LiterskaTadeusza Bairda głosy z oddali: Z myśli kompozytora zawartych w jego partyturach i dokumentach, Wydział Artystyczny, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016. 

Andrzej TuchowskiNacjonalizm, szowinizm, rasizm a europejska refleksja o muzyce i twórczość kompozytorska okresu międzywojennego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.

Barbara LiterskaTadeusz Baird. Kompozytor, Dzieło, Recepcja, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2012.

Rafał CiesielskiRefleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2005.

Barbara LiterskaDziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina: aspekty historyczne, teoretyczne i estetyczne, Musica Iagellonica, Kraków 2004.

Andrzej TuchowskiIntegracja strukturalna w świetle przemian stylu Chopina, Musica Iagellonica, Kraków 1996.

Andrzej TuchowskiBenjamin Britten: twórca, dzieło, epoka, Musica Iagellonica, Kraków 1994.

Andrzej TuchowskiSymbolika oper Benjamina Brittena, Wydawnictwo WSP, Zielona Góra 1990.2014

Kształcenie wokalnered. Bogumiła Tarasiewicz, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016.

Jazz w kulturze polskiejt. 2, red. naukowa Rafał Ciesielski, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016.

Jazz w kulturze polskiej, t. 1, red. naukowa Rafał Ciesielski, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2014.

Krytyka muzyczna. Krytyka czy krytyki? red. Michał Bristiger, Rafał Ciesielski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012.

2014

Marcin Trzęsiok, Dyptyk tragiczny. Muzyka i mit w Królu Edypie i Apollu Igora Strawińskiego, Katowice 2014 Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Katowicach

Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II. Tom III. Inspiracje, Interpretacje, Prezentacje. Studia pod redakcją Teresy Maleckiej i Kingi Kiwały, Kraków 2014

Danuta Popinigis, Carillony i muzyka carillonowa dawnego Gdańska, Gdańsk 2014 Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Gdańsku

2013

Irena Bieńkowska, Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, Warszawa 2013 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Tomasz Jeż, Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581-1776), Warszawa 2013 Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa (= Studia et dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Var`soviensis, Seria B, t. 18)

Music: Function And Value. Proceedings from the 11th International Congress On Musical Signification. Kraków, Poland, October 2, 2010, ed. by T. Malecka and M. Pawłowska, Akademia Muzyczna w Krakowie, Musica Iagellonica, Kraków 2013 (2 tomy)

Małgorzata Janicka-Słysz, Poetyka muzyczna Karola Szymanowskiego. Studia i interpretacje, Kraków 2013

Kinga Kiwała, Dzieło symfoniczne w perspektywie polskich koncepcji fenomenologicznych. Lutosławski. Górecki. Penderecki, Kraków 2013

2012

Barbara Literska, Tadeusz Baird. kompozytor, dzieło, recepcja, Zielona Góra 2012 Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Maryla Renat, Sonata skrzypcowa w muzyce polskiej XX wieku, Częstochowa 2012 Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza

Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce. Źródła i początki, red. Remigiusz Pośpiech, Opole 2012 Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (= Musica Claromontana - Studia, t. 1)

Z badań nad ikonografią muzyczną do 1800. Źródła - problemy - interpretacje, red. Paweł Gancarczyk, Warszawa 2012 Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte (= Ikonografia muzyczna. Studia i materiały, t. 1)

Asprilio Pacelli: Sacrae cantiones, wyd. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Warszawa 2012 Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte (= Monumenta Musicae in Polonia)

Stanisław Moniuszko: Halka (1861). Wydanie facsimilowe, wstęp i komentarze Grzegorz Zieziula, t. 1-4, Warszawa 2012 Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte (= Monumenta Musicae in Polonia)

Aneta Markuszewska, Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery w Rzymie, Warszawa 2012 Muzeum Pałac w Wilanowie

The Musical Heritage of the Jagiellonian Era, red. Paweł Gancarczyk, Agnieszka Leszczyńska, Warszawa 2012 Instytut Sztuki PAN, Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Narodowa

Ewa Schreiber, Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre'a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gérarda Griseya, Warszawa 2012 Narodowe Centrum Kultury

Agnieszka Drożdżewska, Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i I połowie XX wieku. Edukacja muzyczna - działalność naukowa - ruch koncertowy, Wrocław 2012 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (= Musicologica Wratislaviensia, t. 7)

Bohdan Pociej, Polskość Chopina, Warszawa 2012 NIFC

Wojciech Kałamarz CM (oprac.), Szkice do portretu Hieronima Feichta, Kraków 2012 WTKM

Weronika Grozdew, Bułgarzy katolicy : tradycyjna kultura muzyczna diaspory, Warszawa 2012 Instytut Sztuki PAN

Gustaw Juzala, Semantyka kolęd wiosennych : Studium folklorystyczno-etnomuzykologiczne, Warszawa 2012 Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Beata Fiugajska, Idee dekonstrukcjonistyczne w twórczości Pawła Mykietyna, Kraków, Akademia Muzyczna w Krakowie 2012

Beethoven 5. Studien und Interpretationen, red. M. Tomaszewski i M. Chrenkoff, Kraków, Akademia Muzyczna w Krakowie 2012

Szlakiem karpackich tradycji ludowych, red. Bożena Lewandowska, Kraków, Musica Iagellonica 2012

Anna G. Piotrowska, Romantyczna wizja postaci Cygana w twórczości muzycznej XIX i pierwszej połowy XX wieku, Kraków, Musica Iagellonica 2012 [seria: Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis]

2011

Stanisław Dąbek, Twórczość litanijna Stanisława Moniuszki i jej konteksty, Warszawa 2011 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Muzyka jest zawsze współczesna. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Alicji Jarzębskiej w 70. rocznicę urodzin, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Andrzej Sitarz, Kraków 2011 Musica Iagellonica

Dagmara Łopatowska-Romsvik,Od patriotycznej powinności do artystycznych eksperymentów. Melodie ludowe na hardingfele w twórczości Griega, Grovena i Thoresena, Kraków 2011 Musica Iagellonica [Seria: Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis XX]

Anna G. Piotrowska,Topos muzyki cygańskiej w kulturze europejskiej od końca XVIII do początku XX wieku, Kraków 2011 Musica Iagellonica [Seria: Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis XXI]

Chopin w krytyce muzycznej do I wojny światowej. Antologia, red. Irena Poniatowska, Warszawa 2011 NIFC

Łucjan Kamieński, O biologii pieśni, wstęp i dobór tekstów Bożena Muszkalska, Poznań 2011 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Krzysztof Droba, Odczytywanie na nowo. Rozmowy z Mieczysławem Tomaszewskim, Kraków 2011 Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Wydawnictwo "BOSZ", Akademia Muzyczna w Krakowie

Paweł Gancarczyk, Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku, Toruń 2011 Wydawnictwo Naukowe UMK (= Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej)

Szymon Paczkowski, Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha, Lublin 2011 Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia

Maciej Gołąb, Muzyczna moderna w XX wieku. Między kontynuacją, nowością a zmianą fonosystemu, Wrocław 2011 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Violetta Kostka, Tadeusz Zygfryd Kassern. Indywidualne odmiany stylów muzycznych XX wieku, Gdańsk, Poznań 2011 Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku, Rhytmos

Agnieszka Draus, Cykl sceniczny "Licht" Karlheinza Stockhausena. Muzyczny teatr świata, Kraków 2011 Akademia Muzyczna w Krakowie

Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka pod patronatem polskich Wazów. Marcin Mielczewski, Warszawa 2011 Instytut Sztuki PAN

Zbigniew Skowron, Myśl muzyczna Jeana-Jacquesa Rousseau, Warszawa 2011 Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

„Carillon Review” 4 (2011), red. Danuta Popinigis

Folk Dances Now and Then in the Light of Polish and Norwegian Experience. Tradycyjny taniec ludowy dawniej i dziś w świetle doświadczeń polskich i norweskich, red. Tomasz Nowak, Kielce 2011 Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach

Lubelskie - polska pieśń i muzyka ludowa, część I-VI, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2011 Instytut Sztuki PAN, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia

Bogdan Matławski, Kultura ludowa i jej przemiany na Pomorzu Zachodnim w latach 1970-2009, Szczecin 2011 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Instrumenty muzyczne w tradycji ludowej i folkowej, red. Zbigniew Jerzy Przerembski, Zakopane 2011 Biuro Promocji Zakopanego

Susi Ferfoglia, Msza alternatim we włoskiej i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku, Kraków 2011 Wydawnictwo Ekodruk s.c.

Krzysztof Droba, Spotkania z Eugeniuszem Knapikiem, Akademia Muzyczna w Katowicach, 2011

Leszek Polony, Symbol i muzyka, Kraków, Akademia Muzyczna w Krakowie 2011

Mieczysław Tomaszewski, 12 spojrzeń na muzykę polską wieku apokalipsy i nadziei. Studia, szkice, interpretacje, Kraków, Akademia Muzyczna w Krakowie 2011

Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II, Tom 1. Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Muzyka. Antologia tekstów, wybór i opracowanie Dariusz Radziechowski, red. T. Malecka, K. Kiwała, Kraków, Akademia Muzyczna w Krakowie 2011

Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II, Tom 2. Utwory. Inspiracje, interpretacje, red. T. Malecka, K. Kiwała, Kraków, Akademia Muzyczna w Krakowie 2011

Małgorzata Gąsiorowska, Kisielewski, Wydawnictwo PWM, Kraków 2011 [Seria: Kompozytorzy Polscy XX Wieku]

Music Collection from Gdańsk. Vol. I. Thematic Catalogue of Music in Manuscript at the Polish Academy of Sciences Gdańsk Library, red. Danuta Popinigis, Barbara Długońska, Danuta Szlagowska, Jolanta Woźniak, Kraków, Musica Iagellonica 2011.

2010

Elżbieta Szczepańska-Lange, Romantyzm, część druga B, 1850-1900: Życie muzyczne w Warszawie, Warszawa 2010 Sutkowski Edition (= Historia Muzyki Polskiej, t. 5)

Irena Poniatowska, Romantyzm, część druga A, 1850-1900: Twórczość muzyczna, Warszawa 2010 Sutkowski Edition (= Historia Muzyki Polskiej, t. 5)

Musica Baltica. The Music Culture of Baltic Cities in Modern Times, red. Jolanta Woźniak, Gdańsk 2010 Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku

Studia Musicologica Stetinensis, t. 2, red. Krzysztof Rottermund, Szczecin 2010 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (= Zeszyty Naukowe nr 622)

Od literatury do opery i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego, red. Ryszard Daniel Golianek, Piotr Urbański, Toruń 2010 Wydawnictwo MADO (= Biblioteka Operowa, t. 2)

Aleksandra Patalas, W kościele, w komnacie i w teatrze. Marco Scacchi. Życie, muzyka, teoria, Kraków 2010 Musica Iagellonica [Seria: Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis XIX]

Händel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki, red. Ryszard Daniel Golianek, Piotr Urbański, Poznań 2010 Rhytmos

Twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Od genezy do rezonansu, red. Mieczysław Tomaszewski, t. 4, 1972-1975. Interludium: lata sublimacji, Kraków 2010 Akademia Muzyczna w Krakowie

Twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Od genezy do rezonansu, red. Mieczysław Tomaszewski, t. 3, 1966-1971. Przełom i pierwsza synteza, Kraków 2010 Akademia Muzyczna w Krakowie

Twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Od genezy do rezonansu, red. Mieczysław Tomaszewski, t. 2, 1960-1966. Czas prób i doświadczeń, Kraków 2010 Akademia Muzyczna w Krakowie

Małgorzata Perkowska-Waszek, Paderewski i jego twórczość. Dzieje utworów i rys osobowości kompozytora, Kraków 2010 Musica Iagellonica [Seria: Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis XVIII]

Jakub Lubelczyk: Psałterz i kancjonał z melodiami drukowany w 1558 roku / Polish Psalter and Hymnbook with Melodies Printed in 1558, oprac. Janusz S. Gruchała, Piotr Poźniak, Kraków 2010 Musica Iagellonica

Małgorzata Sułek, Pieśni masowe Witolda Lutosławskiego w kontekście doktryny realizmu socjalistycznego, Kraków 2010 Musica Iagellonica

W kręgu tradycyjnej kultury muzycznej. Materiały z antropologii muzyki, red. Bożena Lewandowska, Anna G. Piotrowska, Kraków 2010 Musica Iagellonica

Iwona Lindstedt, Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku, Warszawa 2010 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Bliżej opery. Twórcy – dzieła – konteksty, red. Jarosław Mianowski, Ryszard Daniel Golianek, Toruń 2010 Wydawnictwo Adam Marszałek

Bogusław Raba, Między romantyzmem a modernizmem. Twórczość kompozytora Ignacego Jana Paderewskiego, Wrocław 2010 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (= Musicologica Wratislaviensia, t. 5)

Marcin Trzęsiok, Pieśni drzemią w każdej rzeczy. Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu niemieckiego, Wrocław 2010 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (= Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej)

Robert Tyrała, Cecyliański ruch odnowy muzyki kościelnej na ziemiach polskich do 1939 roku, Kraków 2010 Wydawnictwo ITKM

Mieczysław Tomaszewski, Chopin, Wydawnictwo BOSZ w Olszanicy, 2010

Mieczysław Tomaszewski, Muzyka Chopina na nowo odczytana: studia, interpretacje, rekonesanse. Seria 2, Kraków, Akademia Muzyczna w Krakowie 2010

Jadwiga Paja-Stach, Polish Music from Paderewski to Penderecki, Kraków, Musica Iagellonica 2010

Jean-Jacques Eigeldinger, Chopin w oczach swoich uczniów, tłum. Z. Skowron, Kraków, Musica Iagellonica 2010 [Seria: Studia et Dissertationes Instituti Musiciologiae Universitatis Varsoviensis Tom III C]

2009

Maciej Jochymczyk, Pietas & Musica. Damian Stachowicz SchP. Życie i twórczość w kontekście epoki, Kraków 2009 Musica Iagellonica

Studia Musicologica Stetinensis, t. 1: Studia Organologica, red. Krzysztof Rottermund, Szczecin 2009 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (= Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe 557)

Daniel Cichy, Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadcie. Dzieje, rola i znaczenie w myśli teoretycznej, praktyce kompozytorskiej i życiu muzycznym drugiej połowy XX wieku, Kraków 2009 Musica Iagellonica

Traditional Musical Cultures in Central-Eastern Europe. Ecclesiastical and Folk Transmission (Tradycyjne kultury muzyczne w Europie środkowo-wschodniej. Przekaz eklezjalny i ludowy), red. Piotr Dahlig, Warszawa 2009 Instytut Muzykologii UW, Instytut Sztuki PAN

Chopin w kulturze polskiej, red. Maciej Gołąb, Wrocław 2009 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Wojciech Bońkowski, Dziewiętnastowieczne edycje dzieł Fryderyka Chopina jako aspekt historii recepcji, Wrocław 2009 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (= Musicologica Wratislaviensia, t. 4)

Ryszard Daniel Golianek, Zrozumieć operę, Łódź 2009 Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów

Olivier Messiaen we wspomnieniach i refleksji badawczej, red. Marta Szoka, Ryszard Daniel Golianek, Łódź 2009 Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów

Krytyka muzyczna. Teoria, historia, współczesność, red. Michał Bristiger, Rafał Ciesielski, Barbara Literska, Jolanta Guzy-Pasiak, Zielona Góra 2009 Uniwersytet Zielonogórski, Stowarzyszenie De Musica

Chopinspira. Współcześni kompozytorzy polscy o Chopinie, red. Krzysztof Droba, Beata Bolesławska-Lewandowska, Elżbieta Szczepańska-Lange, Warszawa 2009 Warszawska Jesień, ZKP

Wojciech Kałamarz CM, Muzyka u misjonarzy, Kraków 2009 Wydawnictwo ITKM

Irena Poniatowska, Fryderyk Chopin - człowiek i jego muzyka, Warszawa 2009 Oficyna Wydawnicza MULTICO

Korespondencja Fryderyka Chopina, t. I, 1816-1831, red. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus, Warszawa 2009 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Maciej Gołąb, Józef Michał Chomiński. Biografia i rekonstrukcja metodologii, Wrocław 2009 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (= Musicologica Wratislaviensia, t. 3)

Anna Boczar, Ludwik Stefański. Grać pięknie..., red. M. Janicka-Słysz, Kraków Akademia Muzyczna w Krakowie 2009

Ewa Wójtowicz, Ludomir Michał Rogowski. Sylwetka życia i twórczości, Kraków Akademia Muzyczna w Krakowie 2009

Mieczysław Tomaszewski, Chopin. Fenomen i paradoks. Szkice i studia wybrane, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2009

Marie-Paule Rambeau, Chopin w życiu i twórczości George Sand, tłum. Z. Skowron, Kraków, Musica Iagellonica 2009

Mieczysław Tomaszewski, Penderecki. Bunt i wyzwolenie, tom II, Odzyskiwanie raju, PWM, Kraków 2009

Beethoven 4. Studien und Interpretationen, red. M. Tomaszewski, M. Chrenkoff, Kraków, Akademia Muzyczna w Krakowie 2009

Lech Kozakiewicz, Podstawy techniki pianistycznej, Kraków, Musica Iagellonica 2009

Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. rocznicę urodzin, red., Zofia Fabiańska, Jakub Kubieniec, Andrzej Sitarz, Piotr Wilk, Kraków, Musica Iagellonica 2009

Aneta Norek, Życie i twórczość Zbigniewa Seiferta. Man of the Light, Kraków, Musica Iagellonica 2009

Jadwiga Paja-Stach, Muzyka polska od Paderewskiego do Pendereckiego, Kraków, Musica Iagellonica 2009 [Seria: Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis XVII]

Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Polifonia średniowiecza, Kraków, Musica Iagellonica 2009 [Wydanie II poprawione i uzupełnione o przykłady nutowe]

2008

Irena Poniatowska, W kręgu recepcji i rezonansu muzyki. Szkice Chopinowskie, red. Elżbieta Szczepańska-Lange, Warszawa 2008 NIFC

Europejska kultura muzyczna w polskich bibliotekach i archiwach, red. Stanisław Hrabia, Aleksandra Patalas, Kraków 2008 Musica Iagellonica

Renata Skupin, Poetyka muzyki orkiestrowej Giacinto Scelsiego, Kraków 2008 Musica Iagellonica

Jacek Szerszenowicz, Inspiracje plastyczne w muzyce, Łódź 2008 Akademia Muzyczna w Łodzi

Michał Bristiger, Forma wariacyjna w muzyce instrumentalnej renesansu, Warszawa 2008 Liber pro arte, Instytut Sztuki PAN

Tradycje śląskiej kultury muzycznej, t. IX, red. Anna Granat-Janki et al., Wrocław 2008 Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

Historia muzyki XVII wiekuMuzyka we Włoszech (V.1) - Dramma per musica, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 2008 Musica Iagellonica

Ks. Hieronim Feicht CM, Wspomnienia, oprac. ks. Wojciech Kałamarz CM, red. S. Rospond CM, Kraków 2008 Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy

Teresa Chylińska, Karol Szymanowski i jego epoka, Kraków 2008 Musica Iagellonica

Muzyczne oblicza Śląska. Materiały z konferencji, Wrocław 19.06.2008, red. Agnieszka Drożdżewska, Grzegorz Joachimiak, Wrocław, Lublin 2008 Polihymnia, Koło Naukowe Studentów Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Bogumiła Mika, Cytaty w muzyce polskiej XX wieku. Konteksty, fakty, interpretacje, Kraków 2008 Musica Iagellonica

Anna Czekanowska, Kultury tradycyjne wobec współczesności. Muzyka, poezja, taniec, Warszawa 2008 Wydawnictwo TRIO Collegium Civitas

Muzyka religijna – między epokami i kulturami, tom I, red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika, Katowice 2008

Wiesław Delimat, Zapomniane kantaty kościelne Georga Antona Bendy ze zbiorów Sing-Akademie zu Berlin, Kraków 2008 Wydawnictwo Naukowe PAT

Mieczysław Tomaszewski, Penderecki. Bunt i wyzwolenie, tom I, Rozpętanie żywiołów, PWM, Kraków 2008

Krzysztof Szwajgier, Obrazy dźwiękowe muzyki unistycznej. Inspiracja malarska w twórczości Zygmunta Krauzego, Kraków, Akademia Muzyczna w Krakowie, 2008

Zofia Zagajewska-Szlezer, Henryk Sztompka. Człowiek, artysta, pedagog, Kraków, Akademia Muzyczna w Krakowie, 2008

Twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Od genezy do rezonansu. Studia i materiały, t. 1. Początki i mocne wejście 1953-1960, red. M. Tomaszewski, Kraków, Akademia Muzyczna w Krakowie, 2008

Music Collection from Gdańsk. Vol. 3. Thematic Catalogue of Music in Manuscript in the State Archive in Gdansk, red. Jolanta Woźniak, Barbara Długońska, Danuta Popinigis, Danuta Szlagowska, Kraków, Musica Iagellonica 2008

Antoni Grudziński, Fryderyk Chopin. Przewodnik po życiu i twórczości, Kraków, Musica Iagellonica 2008