ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Głos ZKP

List otwarty Związku Kompozytorów Polskich w sprawie budowy siedziby Polskiej Opery Królewskiej

„Nie będziemy budować Polskiej Opery Królewskiej. Decyzja została podjęta i głęboko przeanalizowana ze służbami konserwatorskimi oraz z Łazienkami Królewskim, zanalizowana ekonomicznie. Jest to inwestycja na miarę potrzeb naszych czasów, my takich potrzeb nie przewidujemy” – powiedział podsekretarz stanu Andrzej Wyrobiec.

Czytaj więcej...

Apel w sprawie emerytur twórczych

Apel do Pana Profesora dra hab. Piotra Glińskiego, Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie składek emerytalnych twórców i artystów polskich.

Czytaj więcej...

Protest ZKP wobec planów likwidacji Państwowej Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.

Związek Kompozytorów Polskich wobec zamiaru likwidacji Filharmonii Lubelskiej

Związek Kompozytorów Polskich wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planów przekształcenia Filharmonii Lubelskiej w operę. Zabieg ten oznaczałby faktyczną likwidację Filharmonii w Lublinie o długiej tradycji, na rzecz powołania opery –  instytucji o wątpliwej wartości artystycznej i trudnej do przewidzenia przyszłości.

Czytaj więcej...

Apel o przyśpieszenie prac nad ustawą o artystach zawodowych

Związek Kompozytorów Polskich jest jednym z sygnatariuszy pisma do Premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o przyśpieszenie prac nad ustawą o artystach zawodowych. Treść pisma przygotowanego przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich i Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych można znaleźć tutaj.

Ustawa o artystach zawodowych

Prezydium Zarządu Głównego ZKP gorąco namawia do poparcia procedowanej aktualnie w rządzie ustawy o artystach zawodowych - owocu ponad dwudziestu lat starań stowarzyszeń twórczych, w tym Związku Kompozytorów Polskich. Owocu starań, dyskusji, konsultacji i kompromisów. Poparcie (imię, nazwisko, e-mail) można złożyć pod poniższym adresem:
artystazawodowy.pl/poprzyj-ustawe

Czytaj więcej...