ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Głos ZKP

Poparcie dla idei nazwania nowego mostu imieniem Czesława Niemena

Związek Kompozytorów Polskich popiera wnioisek Pana Marka Gaszyńskiego, znanego polskiego dziennikarza i prezentera muzycznego, aby nowo zbudowany most na południu Warszawy nazwać imieniem Czesława Niemena. Pan Marek Gaszyński zwrócił się o poparcie m.in. do kilku stowarzyszeń twórczych, w tym do ZKP.

Czytaj więcej...

Protest przeciwko działaniom władz Zgorzelca w sprawie obozu jenieckiego Stalag VIII A Görlitz

W związku z niepokojącymi informacjami o wyznaczenia działek pod zabudowę i przekazaniu deweloperom terenu  byłego obozu jenieckiego Stalag VIII A Görlitz, położonego dzisiaj w Zgorzelcu (woj. dolnośląskie), które w ostatnich dniach ukazały się w prasie polskiej oraz w dzienniku francuskim „Le Figaro” (Paryż, numer z 2 lutego br.), zgłaszamy nasz stanowczy sprzeciw wobec takiego, czysto komercyjnego działania właściciela gruntów, którym jest miasto Zgorzelec. Jest to haniebny brak poszanowania miejsca cierpienia i śmierci wielu jeńców wojennych różnych narodowości, Polaków, Francuzów, Belgów, Włochów, Serbów, Rosjan i innych.

Czytaj więcej...

Uchwała ZG ZKP w sprawie zakresu opłaty reprograficznej

Uchwała nr 2/2021 Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich
z dnia 27 stycznia 2021 roku
w sprawie zakresu opłaty reprograficznej
w planowanej ustawie o statusie artysty

 Związek Kompozytorów Polskich w kontekście przygotowywanej ustawy o statusie artysty wyraża zdecydowanie poparcie dla objęcia opłatą reprograficzną wszelkich urządzeń i nośników służących do kopiowania nagrań utworów muzycznych, w tym laptopów, tabletów i smartfonów.

Czytaj więcej...

Wsparcie dla Białorusi

W dniu 11 grudnia 2020 przesłaliśmy, na ręce Pani Swiatłany Aleksijewicz, krótki list zawierający nasze wsparcie dla pisarzy i wszystkich obywatell Białorusi walczących o prawo do normalnego życia, co wyrazili w swoim liście otwartym do władz tego państwa. W dniu 14 grudnia otrzymaliśmy podziękowanie z białoruskiego PEN-centre. Wszystkie te dokumenty publikujemy poniżej.

Czytaj więcej...

Stanowisko Związku Kompozytorów Polskich w sprawie zasadności umów o dzieło na indywidualne i zespołowe interpretacje dzieła muzycznego

Warszawa, 27 marca 2020

STANOWISKO ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH W SPRAWIE ZASADNOŚCI ZAWIERANIA UMÓW O DZIEŁO NA INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE INTERPRETRACJE DZIEŁA MUZYCZNEGO.

Związek Kompozytorów Polskich niniejszym zdecydowanie popiera stanowisko Zrzeszenia Filharmonii Polskich wyrażone w liście do Pani Gertrudy Uścińskiej – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie „informacji o odmowie rozpatrzenia zastrzeżeń do protokołu kontroli” z dnia 13 stycznia 2020 roku. Związek Kompozytorów Polskich podziela też argumenty wyrażone przez  Filharmonię Łódzką w tej samej sprawie zawarte w korespondencji z ZUS. Odnośnie do niektórych argumentów z ww. listów oraz argumentów wyartykułowanych w stanowisku ZUS Związek Kompozytorów Polskich pragnie wypowiedzieć się szerzej, co czyni poniżej.

Czytaj więcej...