ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Głos ZKP

Uchwała ZG ZKP w sprawie zakresu opłaty reprograficznej

Uchwała nr 2/2021 Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich
z dnia 27 stycznia 2021 roku
w sprawie zakresu opłaty reprograficznej
w planowanej ustawie o statusie artysty

 Związek Kompozytorów Polskich w kontekście przygotowywanej ustawy o statusie artysty wyraża zdecydowanie poparcie dla objęcia opłatą reprograficzną wszelkich urządzeń i nośników służących do kopiowania nagrań utworów muzycznych, w tym laptopów, tabletów i smartfonów.

Czytaj więcej...

Wsparcie dla Białorusi

W dniu 11 grudnia 2020 przesłaliśmy, na ręce Pani Swiatłany Aleksijewicz, krótki list zawierający nasze wsparcie dla pisarzy i wszystkich obywatell Białorusi walczących o prawo do normalnego życia, co wyrazili w swoim liście otwartym do władz tego państwa. W dniu 14 grudnia otrzymaliśmy podziękowanie z białoruskiego PEN-centre. Wszystkie te dokumenty publikujemy poniżej.

Czytaj więcej...

Stanowisko Związku Kompozytorów Polskich w sprawie zasadności umów o dzieło na indywidualne i zespołowe interpretacje dzieła muzycznego

Warszawa, 27 marca 2020

STANOWISKO ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH W SPRAWIE ZASADNOŚCI ZAWIERANIA UMÓW O DZIEŁO NA INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE INTERPRETRACJE DZIEŁA MUZYCZNEGO.

Związek Kompozytorów Polskich niniejszym zdecydowanie popiera stanowisko Zrzeszenia Filharmonii Polskich wyrażone w liście do Pani Gertrudy Uścińskiej – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie „informacji o odmowie rozpatrzenia zastrzeżeń do protokołu kontroli” z dnia 13 stycznia 2020 roku. Związek Kompozytorów Polskich podziela też argumenty wyrażone przez  Filharmonię Łódzką w tej samej sprawie zawarte w korespondencji z ZUS. Odnośnie do niektórych argumentów z ww. listów oraz argumentów wyartykułowanych w stanowisku ZUS Związek Kompozytorów Polskich pragnie wypowiedzieć się szerzej, co czyni poniżej.

Czytaj więcej...

Stanowisko ZKP w sprawie opłaty reprograficznej od smartfonów

LIST OTWARTY

W związku z ogłoszeniem przez Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę „KARTY WOLNOŚCI W SIECI” Związek Kompozytorów Polskich przedstawia stanowisko w sprawie punktu piątego tej Karty „Nie dla podatku od smartfonów”.

Czytaj więcej...

Projekt ustawy o statusie artysty zawodowego

Przedstawiamy Państwu pierwszy projekt ustawy o statusie artysty zawodowego – efekt trwającej ponad rok Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. Celem ustawy ma być dostosowanie infrastruktury społecznej – przede wszystkim systemu ubezpieczeń – do specyfiki zawodów artystycznych. Najważniejsze cechy charakterystyczne tych zawodów to – w ogromnym skrócie – nastawienie na kreację, a nie zysk (w przeciwieństwie np. do przedsiębiorców czy pracowników najemnych), nieregularność działań, nieregularne i często niskie dochody.

Czytaj więcej...