ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Głos ZKP

Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji nauczycieli szkół artystycznych

Związek Kompozytorów Polskich, podobnie jak wiele uczelni, instytucji kultury oraz stowarzyszeń i twórczych i organizacji pozarządowych, przekazał swoje uwagi dotyczące projektu „Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli”  (w wersji z dnia 18.12.2017), zarówno podczas spotkania przedstawicieli ZKP z P. Lidią Skrzyniarz,  Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN, jak i w skierowanym do niej po tym spotkaniu piśmie z dnia 29 stycznia 2018, które znajduje się tutaj. W niedługim czasie otrzymaliśmy od Pani dyr. Skrzyniarz następującą odpowiedź.

Memoriał w sprawie stanu kultury muzycznej polskiego społeczeństwa

Związek Kompozytorów Polskich za jedno ze swych głównych zadań uważa udział w życiu społecznym, nie tylko w sferze kultury. Dlatego obok debaty wewnątrzzwiązkowej zabieramy głos w przestrzeni publicznej, formułujemy opinie o ważnych sprawach społecznych, wysuwamy postulaty w sprawie polityki kulturalnej państwa.
W styczniu 2018 roku przygotowaliśmy Memoriał w sprawie stanu kultury muzycznej polskiego społeczeństwa, wysyłając go do Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego, Premiara Mateusza Morawieckiego, wicepremierów Beaty Szydło i Jarosława Gowina, Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiego oraz Prezesa Honorowego ZKP, Krzysztofa Penedereckiego.
Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Program "Muzyczny ślad"

Wieloletnie starania Związku Kompozytorów Polskich o uruchomienie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (a wcześniej Ministerstwo Kultury i Sztuki) programu wspierającego nagrania muzyki polskiej zwieńczone zostały sukcesem.

Czytaj więcej...

List otwarty do prezesa Polskiego Radia S.A.

Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich podjął decyzję o wystosowaniu listu otwartego do Pani Prezes Barbary Stanisławczyk w sprawie zwolnienia P. Marcina Majchrowskiego z pracy w Polskim Radiu.

Czytaj więcej...

Stanowisko w sprawie mediów publicznych

STANOWISKO REPREZENTACJI ŚRODOWISK TWÓRCZYCH W SPRAWIE PUBLICZNYCH MEDIÓW

My, niżej podpisani przedstawiciele środowisk twórczych, jesteśmy głęboko przekonani o konieczności przeprowadzenia fundamentalnych zmian w publicznych mediach. Przekonaniom takim dajemy wyraz od dawna, przedstawiając kierunek pożądanych zmian między innymi w Obywatelskim Projekcie Ustawy Medialnej z roku 2009. Podpisana 7 stycznia 2016 roku przez Prezydenta RP ustawa medialna nie rozwiązuje żadnych problemów związanych z wykonywaniem misji mediów publicznych. Pragniemy jednak wierzyć, że zgodnie z deklaracją rządu jest to jedynie wstępny krok na drodze do uzdrowienia publicznych mediów w Polsce.

Czytaj więcej...