ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Protest przeciwko działaniom władz Zgorzelca w sprawie obozu jenieckiego Stalag VIII A Görlitz

W związku z niepokojącymi informacjami o wyznaczenia działek pod zabudowę i przekazaniu deweloperom terenu  byłego obozu jenieckiego Stalag VIII A Görlitz, położonego dzisiaj w Zgorzelcu (woj. dolnośląskie), które w ostatnich dniach ukazały się w prasie polskiej oraz w dzienniku francuskim „Le Figaro” (Paryż, numer z 2 lutego br.), zgłaszamy nasz stanowczy sprzeciw wobec takiego, czysto komercyjnego działania właściciela gruntów, którym jest miasto Zgorzelec. Jest to haniebny brak poszanowania miejsca cierpienia i śmierci wielu jeńców wojennych różnych narodowości, Polaków, Francuzów, Belgów, Włochów, Serbów, Rosjan i innych.

Stalag jeniecki Wehrmachtu w Görlitz wybudowany został na ówczesnym terenie Trzeciej Rzeszy na przełomie 1939/1940 roku przez polskich jeńców zwiezionych tu przez Niemców po klęsce wrześniowej. Przez obóz przeszło 120 tysięcy jeńców wojennych, a około 10 tysięcy tu zmarło. Wyzwolony został przez Armię Czerwoną w kwietniu 1945 roku. Po konferencji w Poczdamie teren byłego obozu znalazł się w granicach Polski.

Jako przedstawiciele środowiska polskich kompozytorów i muzykologów musimy mocno podkreślić, że w tym niemieckim obozie jenieckim był osadzony wielki kompozytor francuski, jeden z najwybitniejszych twórców muzyki XX wieku, Olivier Messiaen (1908-1992) i w niewoli stworzył Kwartet na koniec Czasu. Premiera tego arcydzieła światowej literatury muzycznej odbyła się w obozie 15 stycznia 1941 roku.

Pozostajemy z nadzieją, że przedłożony przez nas protest, istotny z punktu widzenia zachowania niezbywalnej pamięci o jeńcach i ofiarach drugiej wojny światowej, zostanie rozpatrzony z należytą w tej wielkiej sprawie uwagą.