ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda (dawniej zwany Konkursem Młodych Związku Kompozytorów Polskich) organizowany jest corocznie od 1958 roku. Ma on na celu umożliwienie startu młodym kompozytorom polskim oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy. Do 1990 roku regulamin imprezy określał, że przedmiotem konkursu ma być dowolny utwór trwający ponad 5 minut. Uczestnicy otrzymywali na jego skomponowanie 3-miesięczne stypendium z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Pierwszą nagrodą na konkursie był wyjazd na stypendium do jednego z krajów zachodnich, drugą - wyjazd na festiwal muzyczny organizowany w jednym z krajów bloku wschodniego, a wyróżnieniem - bezpłatny pobyt na festiwalu "Warszawska Jesień". Od 1990 roku Ministerstwo zaprzestało przydzielać stypendia twórcze. Od tego czasu główną nagrodę - Nagrodę im. Tadeusza Bairda - w wysokości 2500 dolarów z przeznaczeniem na dalsze studia kompozytorskie ufundowała Alina Sawicka-Baird, żona zmarłego kompozytora - Tadeusza Bairda. Wyróżnienia są finansowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich. Od 1990 roku Konkurs im. Bairda jest otwarty dla wszystkich polskich kompozytorów, którzy w dniu jego zamknięcia nie ukończyli 35 lat (wcześniej przeznaczony był tylko dla absolwentów klas kompozycji państwowych wyższych uczelni muzycznych). Przedmiot konkursu jest każdego roku inny. Od 2003 roku konkurs jest dwuetapowy. Utwory, które zostały przez jury zakwalifikowane do etapu II, są wykonywane podczas publicznego koncertu, po którym ogłaszany jest ostateczny werdykt. Wtedy też poznajemy nazwiska laureatów.

Regulamin
63. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

  • Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda jest organizowany co roku przez Związek Kompozytorów Polskich. Ideą Konkursu jest inspirowanie młodych twórców do nawiązywania na różne sposoby w swej kameralnej twórczości do wartości obecnych w dziełach Patrona. Wybierając postawę twórczą inspirowaną działaniami Bairda, można sięgnąć bardziej lub mniej bezpo­śred­nio do Jego idei kompozytorskich.

Konkurs jest organizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W Konkursie mogą brać udział kompozytorzy polscy (posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka), którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat.

  • Przedmiotem Konkursu w roku 2021 jest pieśń (lub cykl pieśni) na głos i kwartet smyczkowy do poezji polskiej lub Williama Szekspira (w oryginale lub w przekładzie polskim). Inspirację mogą stanowić: 2 Pieśni miłosne na sopran z towarzyszeniem fortepianu (1952), 4 Pieśni do słów Juliana Tuwima na sopran z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej (1953), 4 Sonety miłosne do słów Williama Szekspira w przekładzie Macieja Słomczyńskiego na baryton i orkiestrę symfoniczną (1956, II wersja na baryton, smyczki i klawesyn 1969), Erotyki, 6 pieśni na sopran i orkiestrę symfoniczną do słów Małgorzaty Hillar (1960-1961), 5 Pieśni na mezzosopran i orkiestrę kameralną do słów Haliny Poświatowskiej (1968), Głosy z oddali, 3 pieśni na baryton i orkiestrę symfoniczną do słów Jarosława Iwaszkiewicza (1981).

Głos był dla Tadeusza Bairda ważnym środkiem wyrazu. Jak wyznał: „kiedy odczuwałem potrzebę dotarcia do ewentualnego słuchacza z treściami bardziej konkretnymi, bardziej jednoznacznymi niż może to zapewnić […] muzyka, sięgałem po słowo. Przy czym wynikało to z reguły z jakichś moich osobistych potrzeb, z tego, że chciałem zanotować za pomocą nie tylko nut, ale także i słów jakieś sprawy, którymi się przejmowałem, które były dla mnie w jakimś momencie życia istotne, czy ważne. […] Były to utwory w najgłębszym tego słowa znaczeniu dla mnie autobiograficzne, bardziej może nawet niż inne, aczkolwiek w którymś z wywiadów już wiele lat temu powiedziałem, że w gruncie rzeczy wszystkie moje kolejne utwory można na dobrą sprawę traktować jako kolejne rozdziały mojej prywatnej, wewnętrznej autobiografii. Ale te utwory związane ze słowem są nimi o wiele jeszcze w silniejszym stopniu niż utwory czysto instrumentalne”.

Liryka wokalna doskonale wpisywała się w estetyczne wybory kompozytora, w charakterystyczne dla jego twórczości budowanie narracji muzycznej i traktowanie dramaturgii jako czynnika podstawowego w kształtowaniu formy. Jako wyznawca poglądu, że ekspresja jest główną przyczyną powstawania dzieła, fascynująco łączył wyrażanie zróżnicowanych emocji z kolorystyką dźwiękową ujmowaną w zmienne faktury, wysmakowane barwy harmoniczne, operując zarówno wyrazistymi kontrastami, jak i paletą odcieni pastelowych.

Wyzwaniem dla uczestnika konkursu będzie zarówno zmierzenie się z liryką wokalno-instrumentalną, jak też odniesienie się do kwartetu smyczkowego Play (1971), wyjątkowej pozycji w tece kompozytora.

Czas trwania utworu konkursowego: 10’-12’.

  • Zgłoszony na Konkurs utwór nie może być przed jego rozstrzygnięciem wykonany publicz­nie ani nagrodzony w innym konkursie.
  • Konkurs jest dwuetapowy. W I etapie jury wyłoni utwory, które następnie zostaną wykonane podczas publicznej prezentacji. Jego wyniki zostaną ogłoszone do dnia 28 lutego 2022 roku. Rozstrzyg­nięcie Konkursu (II etap) nastąpi po publicznej prezentacji zakwalifiko­wanych utworów. Jury zdecyduje wówczas o podziale nagród. Publiczna prezentacja odbę­dzie się w czer­wcu 2022 roku.

 Kompozytorzy wybrani do II etapu powinni być przygotowani na konieczność opracowania głosów dla każdego z wykonawców.

  • Nagroda im. Tadeusza Bairda wynosi 10 000 zł. Ponadto jury przyzna dwa wyróżnienia (hotel i abonament na wszystkie koncerty Międzyna­ro­do­we­go Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień") ufundowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich.

Jury ma prawo do innego podziału nagród. Jury Konkursu będzie obradować pod przewodnictwem Agaty Zubel.

  • Partytury opatrzone godłem należy nadsyłać mailem w terminie do dnia 30 listopada 2021 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W nazwie pliku powinno znaleźć się godło i tytuł utworu. W tytule wiadomości należy napisać: Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda 2021. Partytura nie może zawierać elementów umożliwiających identyfikację au­tora. W osobnym pliku o nazwie takiej samej jak godło, należy zawrzeć informację (opa­trzoną tym samym godłem co partytura) zawierającą imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, e-mail i nu­mer telefonu kompozytora oraz jego krótki życiorys. Oba załączniki powinny być w formacie pdf.

 

    

 DOTYCHCZASOWI LAUREACI KONKURSU

1. Konkurs (1958) Juliusz Łuciuk za utwór Szkic symfoniczny
2. Konkurs (1959) Krzysztof Penderecki za utwór Strofy
3. Konkurs (1960) Henryk Mikołaj Górecki za utwór Monologi I
4. Konkurs (1961) Romuald Twardowski za utwór Antifone per tre gruppi
5. Konkurs (1962) I nagrody nie przyznano
6. Konkurs (1963) I nagrody nie przyznano
7. Konkurs (1964) I nagrody nie przyznano
8. Konkurs (1965) Zbigniew Bargielski za utwór Parady
9. Konkurs (1966) Piotr Warzecha za utwór Ewolucje
10. Konkurs (1967) I nagrody nie przyznano
11. Konkurs (1968) I nagrody nie przyznano
12. Konkurs (1969) Marian Sawa za utwór Assemblage
13. Konkurs (1970) I nagrody nie przyznano
14. Konkurs (1971) I nagrody nie przyznano
15. Konkurs (1972) Zbigniew Pniewski za utwór Muzyka
16. Konkurs (1973) I nagrody nie przyznano
17. Konkurs (1974) I nagrody nie przyznano
18. Konkurs (1975) Stanisław Moryto za utwór Nocturn
19. Konkurs (1976) Sławomir Czarnecki za utwór Gradito per orchestra
20. Konkurs (1977) Ryszard Szeremeta za utwór Próżno płakać
21. Konkurs (1978) Wiesława Alicja Garr za utwór Sura I
22. Konkurs (1979) Paweł Szymański za utwór Gloria
23. Konkurs (1980) Paweł Buczyński za utwór Muzyka opadających liści
24. Konkurs (1981) Piotr Radko za utwór Poemat kontemplacji
25. Konkurs (1982) I nagrody nie przyznano
26. Konkurs (1983) Katarzyna Bortkun za utwór De Caritate
27. Konkurs (1984) I nagrody nie przyznano
28. Konkurs (1986) I nagrody nie przyznano
29. Konkurs (1987) Andrzej Dziadek za utwór Poemat symfoniczny
30. Konkurs (1988) Wiesław Rentowski za utwór Wayang
31. Konkurs (1989) I nagrody nie przyznano
32. Konkurs (1990) I nagrody nie przyznano
33. Konkurs (1991) I nagrody nie przyznano
34. Konkurs (1992) ex aequo: Alicja Gronau za utwór Okna i Robert Kurdybacha za utwór Symfonia kameralna
35. Konkurs (1993) I nagrody nie przyznano
36.Konkurs (1994) I nagrody nie przyznano
37. Konkurs (1995) ex aequo: Marcin Bortnowski za utwór Kwartet smyczkowy i Adam Falkiewicz za utwór Po drugiej stronie słońca
38. Konkurs (1996) Wiesław Pluskota za utwór Trio na 3 klarnety i taśmy
39. Konkurs (1997) Marcel Chyrzyński za utwór Ferragosto per tromba, pianoforte e batteria
40. Konkurs (1998) I nagrody nie przyznano
41. Konkurs (1999) ex aequo: Aleksander Kościów za utwór Noc świętojańska i Bartosz Kowalski za utwór Studium przestrzeni
42. Konkurs (2000) I nagrody nie przyznano
43. Konkurs (2001) ex aequo: Bartosz Kowalski za utwór Sny o przeobrażeniach materii i Daria Jabłońska za utwór Images of Broken Light
44. Konkurs (2002) I nagrody nie przyznano
45. Konkurs (2003) ex aequo: Paweł Strzelecki za utwór Piano Quintet i Bartosz Kowalski-Banasewicz za utwór Stadium
46. Konkurs (2004) I nagrody nie przyznano
II nagroda - Grzegorz Duchnowski za utwór Narzędzie ze światła
III nagroda - Agnieszka Stulgińska za utwór Spojrzenie światła
47. Konkurs (2005) ex aequo: Adrian Foltyn za utwór Son'tasy 2.1 i Dariusz Przybylski za utwór The Rest is Silence
48. Konkurs (2006) I nagroda - Wojciech Blecharz za utwór "dim", dwie równorzędne II nagrody: Sławomir Kupczak za utwór "Lament" i Artur Zagajewski za utwór "Glassmusic-motet"
49. Konkurs (2007) I nagroda ex aequo: Zofia Dowgiałło za utwór Turmalin i Łukasz Godyla za utwór Trzy spojrzenia na muzykę; II nagroda Dariusz Przybylski za utwór Drei Formen
50. Konkurs (2008) I nagrody nie przyznano; dwie równorzędne II nagrody: Adam Zagajewski za utwór Liście i Marcin Zieliński za utwór Fuci
51. Konkurs (2009) I nagroda - Ignacy Zalewski za utwór Zutibure muzyka słowiańskiego lasu; dwie równorzędne II nagrody: Wojciech Błażejczyk za utwór Apnea i Michał Jakub Papara za utwór Moje strachy
52. Konkurs (2010) I nagroda - Wojciech Błażejczyk za utwór Exhorta; II nagroda - Magdalena Glocka za utwór Na krawędzi księżyca
53. Konkurs (2011) I nagroda - Piotr Tabakiernik za utwór Paroles gelees
54. Konkurs (2012) I nagroda ex aequo: Kamil Kosecki za utwór Muzyczna maszyna i Jakub Polaczyk za utwór Cosas que puderion ser
55. Konkurs (2013) I nagroda ex aequo: Paweł Kwapiński za utwór Przestrzenie akustyczne i Tomasz Szczepanik za utwór Gangkhar II
56. Konkurs (2014) I nagroda: Aleksandra Kaca za utwór Smugi cienia
57. Konkurs (2015) I nagroda: Jakub Szafrański za utwór Trobey Pastora
58. Konkurs (2016) I nagroda Paweł Malinowski za utwór ...über BWV 971
59. Konkurs (2017) I nagroda Kamil Kruk za utwór Z cyklu Studium w szkarłacie – Serpentinato na altówkę i perkusję z wędrującym waterphonem
60. Konkurs (2018) I nagroda Marcin Jachim za utwór Śpiew kresu dnia
61. Konkurs (2019) I nagroda Wojciech Chałupka za utwór Nemesis; dwie równorzędne II nagrody Oktawia Pączkowska za utwór ertk i Jan Załęcki za utwór Fala pomarańczowo-zielona oraz III nagroda Franciszek Araszkiewicz za utwór O pewności.
62. Konkurs (2020) Trzy równorzędne II nagrody: Olgierd Juzala-Deprati za utwór …Breathe, Hubert Żmudzki za utwór Kanczendzonga i Alina Dzięcioł za utwór Secco.