ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda (dawniej zwany Konkursem Młodych Związku Kompozytorów Polskich) organizowany jest corocznie od 1958 roku. Ma na celu umożliwienie startu młodym kompozytorom polskim oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy.
Główną nagrodę – Nagrodę im. Tadeusza Bairda – w wysokości 2500 dolarów z przeznaczeniem na dalsze studia kompozytorskie fundowała do 2018 roku Pani Alina Sawicka-Baird, żona Kompozytora. W edycji 2019 główną nagrodę ufundowała Pani Marta Ptaszyńska. W edycjach 2020 i 2021 Nagrodę sfinansowano ze środków Fundacji PZU. Wyróżnienia są finansowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich. Od 1990 roku Konkurs im. Tadeusza Bairda jest otwarty dla wszystkich polskich kompozytorów, którzy w dniu jego zamknięcia nie ukończyli 35 lat (wcześniej przeznaczony był tylko dla absolwentów klas kompozycji państwowych wyższych szkół muzycznych). Przedmiot konkursu jest każdego roku inny.
Od 2003 roku Konkurs jest dwuetapowy. Utwory, które zostały przez jury zakwalifikowane do etapu II, są wykonywane podczas publicznego koncertu, po którym ogłaszany jest ostateczny werdykt. Wtedy też poznajemy nazwiska laureatów.

 

Regulamin 65. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

1. Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda organizuje corocznie Związek Kompozyto­rów Polskich. Ideą Konkursu jest inspirowanie młodych twórców do nawiązywania na różne sposoby do wartości obecnych w dziełach Patrona. Wy­bie­ra­jąc     postawę twórczą inspirowaną działaniami Bairda, można sięgnąć bardziej lub mniej bezpo­śred­nio do Jego idei kompozytorskich.

Konkurs jest organizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W Konkursie mogą brać udział kompozytorzy polscy (posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka), którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat.

2. Przedmiotem Konkursu w roku 2023 jest utwór na orkiestrę nawiązujący do polskich tańców, ale niebędący ich aranżacją czy opracowaniem. Inspirację mogą stanowić wielokrotnie stosowane przez Tadeusza Bairda swoiste stylizacje, czy to muzyki dawnej, jak w słynnym Colas Bregnon. Suita w dawnym stylu (1951), muzyki ludowej jak w Uwerturze giocosa na orkiestrę (1952), czy nawiązania do nieokreślonej przeszłości, jak w Koncercie na orkiestrę (1953) albo do gatunków starogreckich jak w Sinfonii breve (1968), lub do stanowiącej rodzaj rozważania o przeszłości Elegei na orkiestrę (1973).

Orkiestra była ważnym medium dla Tadeusza Bairda, a muzyka orkiestrowa stanowi pokaźną część jego twórczości, i jest obecna na każdym jej etapie. Kompozytor stosował tu zarówno kamera­lizację (por. Cztery eseje, 1958), jak i monumentalizację (por. III Symfonia, 1969), wyko­rzys­tywał wartości sonorystyczne (por. Wariacje bez tematu, 1962), w kilku technikę dodeka­fo­ni­czną (por. Cassazione, 1956), olśniewającą kolorystykę (por. Cztery nowele, 1967), nie stronił od śpiewności, kantyleny i dramatyzmu (por. Canzona, 1980).

Wyzwaniem dla uczestnika konkursu będzie przede wszystkim dzisiejsze rozumienie roli polskich tańców i ich postaci w muzyce współczesnej. Dzięki zaangażowaniu w wykonanie zakwalifikowa­nych do II etapu utworów Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda i jej dyrektora Rafała Kłoczko (który wejdzie do jury konkursu), kompozytorzy będą mogli podjąć próbę wpisania się w repertuar filharmoniczny.  

Czas trwania utworów: 7’-8’.

W utworze należy wykorzystać skład mieszczący się w następujących ramach: 3-3-3-3 (każdy trzeci z grupy zamienny odpowiednio z piccolo, corno inglese, clarinetto basso, contrafagotto), 4-2-3-1, batt (3 esec.): membranowe: 5 tp, 3 gc, 2 tt, 2 tmb, tmb.mil, 2 bg; metalowe: 2 vbf, cmp, 2 cmpl, gg, 4 trg, 6 pt, 2 sng, 2 cwb; drewniane: xlf, mbf, bdl, ctg, gr, rgn, tbl, tdb; inne: mc, dsz, nch, sr, ag, cbz, zestaw perkusyjny (pełne nazwy w załączniku), archi: 10-9-8-7-4.

3. Zgłoszony na Konkurs utwór nie może być przed jego rozstrzygnięciem wykonany publicz­nie ani nagrodzony w innym konkursie.

4. Konkurs jest dwuetapowy. W I etapie jury wyłoni utwory, które następnie zostaną wykonane pod­czas publicznej prezentacji. Jego wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31 stycznia 2024 Roz­strzyg­nięcie Konkursu (II etap) nastąpi po publicznej prezentacji zakwalifiko­wanych utworów przez Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w kwietniu 2024 roku. Jury zdecyduje wówczas o podziale nagród.

Kompozytorzy wybrani do II etapu powinni być przygotowani na konieczność opracowania głosów dla każdego z wykonawców osobno.

5. Nagroda im. Tadeusza Bairda wynosi 10 000 zł. Ponadto jury może przyznać wyróżnienia (hotel i abo­nament na wszystkie koncerty Międzyna­ro­do­we­go Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszaw­ska Jesień") ufundowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich.

Jury ma prawo do innego podziału nagród. Jury Konkursu będzie obradować pod przewod­nictwem Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil.

Przewidziana jest także nagroda orkiestry w postaci wykonania utworu w sezonie 2024/2025 w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda.

6. Partytury opatrzone godłem należy nadsyłać mailem w terminie do dnia 30 listopada 2023 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W nazwie pliku powinno znaleźć się godło i tytuł utworu. W tytule wiadomości należy napisać: Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda 2023. Partytura nie może zawierać elementów umożliwiających identyfikację au­tora. W osobnym pliku o nazwie takiej samej jak godło, należy zawrzeć informację (opa­trzoną tym samym godłem co partytura) zawierającą imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, e-mail i nu­mer telefonu kompozytora oraz jego krótki życiorys. Oba załączniki powinny być w formacie pdf.

INSTRUMENTY PERKUSYJNE

membranowe
tp – kocioł Adams 32, 29, 26, 23, 20
gc – gran cassa, wielki bęben (x3)
tt – tom-tom tenorowy, kociołek (x 2)
bg – bongo, bongosy LP, 20, 15
tmb.mil – tamburo militare, werbel Mapex
tmb – tamburino, tamburyn Meinl oraz tamburyn Lefima

metalowe
vbf – vibrafono, wibrafon Musser (x 2) (3 okt. F-F3)
cmpl – dzwonki orkiestrowe (x 2) (2,6 okt. F5-D8)
cmp – campane tubolari, dzwony rurowe (C-F1)
sng – sonagli, janczary (x 2)
trg – triangoli, triangle (x 4)
gg – gong 26
pt – piatto, talerz 18 „Zildjian” (x 2), talerz 20, 18, 16, 14
cwb – cow bell  (x 2)

drewniane
mbf – marimbafono, marimba (4 okt. C-C4)
xlf – xilofono, ksylofon Adams (3,5 okt. F4-C8)
bdl – blocco di legno cinese, blok chiński, pudełko akustyczne
tbl – blocco di legno coreani, tempelblok, paszcza
ctg – castagnette, kastaniety
gr – guiro, tarka
rgn – raganella, gewa, terkotka
tdb – tubi di bambu, wood chimes

inne
dsz– deszczownica, deszczowy kij
nch – nachtigall, ptaszek
sr – syrena
cbz – cabaza
mc – maracas, marakas
ag – agogo

Zestaw perkusyjny  Pearl: Bas drum, 3 tom-tom, werbel, 2 talerze 18


   

 DOTYCHCZASOWI LAUREACI KONKURSU

1. Konkurs (1958) Juliusz Łuciuk za utwór Szkic symfoniczny
2. Konkurs (1959) Krzysztof Penderecki za utwór Strofy
3. Konkurs (1960) Henryk Mikołaj Górecki za utwór Monologi I
4. Konkurs (1961) Romuald Twardowski za utwór Antifone per tre gruppi
5. Konkurs (1962) I nagrody nie przyznano
6. Konkurs (1963) I nagrody nie przyznano
7. Konkurs (1964) I nagrody nie przyznano
8. Konkurs (1965) Zbigniew Bargielski za utwór Parady
9. Konkurs (1966) Piotr Warzecha za utwór Ewolucje
10. Konkurs (1967) I nagrody nie przyznano
11. Konkurs (1968) I nagrody nie przyznano
12. Konkurs (1969) Marian Sawa za utwór Assemblage
13. Konkurs (1970) I nagrody nie przyznano
14. Konkurs (1971) I nagrody nie przyznano
15. Konkurs (1972) Zbigniew Pniewski za utwór Muzyka
16. Konkurs (1973) I nagrody nie przyznano
17. Konkurs (1974) I nagrody nie przyznano
18. Konkurs (1975) Stanisław Moryto za utwór Nocturn
19. Konkurs (1976) Sławomir Czarnecki za utwór Gradito per orchestra
20. Konkurs (1977) Ryszard Szeremeta za utwór Próżno płakać
21. Konkurs (1978) Wiesława Alicja Garr za utwór Sura I
22. Konkurs (1979) Paweł Szymański za utwór Gloria
23. Konkurs (1980) Paweł Buczyński za utwór Muzyka opadających liści
24. Konkurs (1981) Piotr Radko za utwór Poemat kontemplacji
25. Konkurs (1982) I nagrody nie przyznano
26. Konkurs (1983) Katarzyna Bortkun za utwór De Caritate
27. Konkurs (1984) I nagrody nie przyznano
28. Konkurs (1986) I nagrody nie przyznano
29. Konkurs (1987) Andrzej Dziadek za utwór Poemat symfoniczny
30. Konkurs (1988) Wiesław Rentowski za utwór Wayang
31. Konkurs (1989) I nagrody nie przyznano
32. Konkurs (1990) I nagrody nie przyznano
33. Konkurs (1991) I nagrody nie przyznano
34. Konkurs (1992) ex aequo: Alicja Gronau za utwór Okna i Robert Kurdybacha za utwór Symfonia kameralna
35. Konkurs (1993) I nagrody nie przyznano
36.Konkurs (1994) I nagrody nie przyznano
37. Konkurs (1995) ex aequo: Marcin Bortnowski za utwór Kwartet smyczkowy i Adam Falkiewicz za utwór Po drugiej stronie słońca
38. Konkurs (1996) Wiesław Pluskota za utwór Trio na 3 klarnety i taśmy
39. Konkurs (1997) Marcel Chyrzyński za utwór Ferragosto per tromba, pianoforte e batteria
40. Konkurs (1998) I nagrody nie przyznano
41. Konkurs (1999) ex aequo: Aleksander Kościów za utwór Noc świętojańska i Bartosz Kowalski za utwór Studium przestrzeni
42. Konkurs (2000) I nagrody nie przyznano
43. Konkurs (2001) ex aequo: Bartosz Kowalski za utwór Sny o przeobrażeniach materii i Daria Jabłońska za utwór Images of Broken Light
44. Konkurs (2002) I nagrody nie przyznano
45. Konkurs (2003) ex aequo: Paweł Strzelecki za utwór Piano Quintet i Bartosz Kowalski-Banasewicz za utwór Stadium
46. Konkurs (2004) I nagrody nie przyznano
II nagroda - Grzegorz Duchnowski za utwór Narzędzie ze światła
III nagroda - Agnieszka Stulgińska za utwór Spojrzenie światła
47. Konkurs (2005) ex aequo: Adrian Foltyn za utwór Son'tasy 2.1 i Dariusz Przybylski za utwór The Rest is Silence
48. Konkurs (2006) I nagroda - Wojciech Blecharz za utwór "dim", dwie równorzędne II nagrody: Sławomir Kupczak za utwór "Lament" i Artur Zagajewski za utwór "Glassmusic-motet"
49. Konkurs (2007) I nagroda ex aequo: Zofia Dowgiałło za utwór Turmalin i Łukasz Godyla za utwór Trzy spojrzenia na muzykę; II nagroda Dariusz Przybylski za utwór Drei Formen
50. Konkurs (2008) I nagrody nie przyznano; dwie równorzędne II nagrody: Adam Zagajewski za utwór Liście i Marcin Zieliński za utwór Fuci
51. Konkurs (2009) I nagroda - Ignacy Zalewski za utwór Zutibure muzyka słowiańskiego lasu; dwie równorzędne II nagrody: Wojciech Błażejczyk za utwór Apnea i Michał Jakub Papara za utwór Moje strachy
52. Konkurs (2010) I nagroda - Wojciech Błażejczyk za utwór Exhorta; II nagroda - Magdalena Glocka za utwór Na krawędzi księżyca
53. Konkurs (2011) I nagroda - Piotr Tabakiernik za utwór Paroles gelees
54. Konkurs (2012) I nagroda ex aequo: Kamil Kosecki za utwór Muzyczna maszyna i Jakub Polaczyk za utwór Cosas que puderion ser
55. Konkurs (2013) I nagroda ex aequo: Paweł Kwapiński za utwór Przestrzenie akustyczne i Tomasz Szczepanik za utwór Gangkhar II
56. Konkurs (2014) I nagroda: Aleksandra Kaca za utwór Smugi cienia
57. Konkurs (2015) I nagroda: Jakub Szafrański za utwór Trobey Pastora
58. Konkurs (2016) I nagroda Paweł Malinowski za utwór ...über BWV 971
59. Konkurs (2017) I nagroda Kamil Kruk za utwór Z cyklu Studium w szkarłacie – Serpentinato na altówkę i perkusję z wędrującym waterphonem
60. Konkurs (2018) I nagroda Marcin Jachim za utwór Śpiew kresu dnia
61. Konkurs (2019) I nagroda Wojciech Chałupka za utwór Nemesis; dwie równorzędne II nagrody Oktawia Pączkowska za utwór ertk i Jan Załęcki za utwór Fala pomarańczowo-zielona oraz III nagroda Franciszek Araszkiewicz za utwór O pewności.

62. Konkurs (2020)


63. Konkurs (2021)

64. Konkurs (2022)

 

Trzy równorzędne II nagrody: Olgierd Juzala-Deprati za utwór …Breathe, Hubert Żmudzki za utwór Kanczendzonga i Alina Dzięcioł za utwór Secco.

I nagroda Hubert Gabriel Żmudzki za utwór Hidden Monologues
III nagroda Przemysław Pacek za utwór 1680

I nagroda Dawid Grenda za utwór Qualia