ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

PRM 2020 i 2021

Polski Rocznik Muzykologiczny 2020, 2021 i 2022

Uprzejmie informujemy, że ukazały się kolejne tomy Polskiego Rocznika Muzykologicznego:

  • Tom XVIII, 2020 – Karol Szymanowski w kulturze XX i XXI wieku
  • Tom XIX 2021 – Tożsamości narodowe — europejska uniwersalność. Muzyka i życie muzyczne w Europie Środkowo-Wschodniej (1918—2018)
  • Tom XX 2022 – Kobiety i muzyka

Treści publikowane są na stronie domowej:  https://www.polskirocznikmuzykologiczny.pl/wydanenumery.php oraz na platformie Sciendo: https://sciendo.com/journal/PRM?tab=-issues.

Wersję drukowaną pisma (od tomu XIV, 2016) można nabyć w księgarni internetowej Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.