ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Głos ZKP

Projekt ustawy o statusie artysty zawodowego

Przedstawiamy Państwu pierwszy projekt ustawy o statusie artysty zawodowego – efekt trwającej ponad rok Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. Celem ustawy ma być dostosowanie infrastruktury społecznej – przede wszystkim systemu ubezpieczeń – do specyfiki zawodów artystycznych. Najważniejsze cechy charakterystyczne tych zawodów to – w ogromnym skrócie – nastawienie na kreację, a nie zysk (w przeciwieństwie np. do przedsiębiorców czy pracowników najemnych), nieregularność działań, nieregularne i często niskie dochody.

Czytaj więcej...

Prywatne szkoły muzyczne o statusie szkół publicznych

W związku z sygnałami od dyrektorów prywatnych szkół muzycznych o statusie szkół publicznych, dotyczącymi coraz trudniejszych warunków ich funkcjonowania i to zarówno w sferze finansowej, jak i organizacyjnej, a także w wyniku spotkań z przedstawicielami tych placówek, Związek Kompozytorów Polskich w kwietniu 2018 wystosował pismo w tej sprawie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Glińskiego. W maju 2018 nadeszła odpowiedź, którą, po kolejnych konsultacjach z przedstawicielami szkół, uznaliśmy za  niezadowalającą. Dlatego też w styczniu 2019 skierowaliśmy do Pana Ministra Glińskiego kolejne pismo w tej sprawie. W marcu 2019 otrzymaliśmy odpowiedź, która także uznaliśmy za niezadowalającą i dlatego w tym samym miesiącu skierowaliśmy do Pana Ministra trzecie już pismo w tej sprawie.

Obecność polskiej muzyki współczesnej na antenie radiowej Dwójki

W związku z dość powszechnie odczuwanym ograniczaniem emisji na antenie Programu 2 Polskiego Radia muzyki kompozytorów polskich XX i XXI wieku Związek Kompozytorów Polskich skierował w marcu 2018 roku pismo do Pana Pawła Kwiecińskiego, Dyrektora – Redaktora Naczelnego Biura Programowego i Rozwoju Korporacyjnego tej spółki. Niebawem otrzymaliśmy odpowiedź, do której postanowiliśmy się odnieść i wysłać kolejne pismo, w którym zwracamy uwagę na zmniejszającą się liczbę nadawanych na antenie Dwójki utworów kompozytorów polskich objętych ochroną prawa autorskiego. Dotyczy to kompozytorów zwłaszcza średniego i młodego pokolenia.

Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji nauczycieli szkół artystycznych

Związek Kompozytorów Polskich, podobnie jak wiele uczelni, instytucji kultury oraz stowarzyszeń i twórczych i organizacji pozarządowych, przekazał swoje uwagi dotyczące projektu „Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli”  (w wersji z dnia 18.12.2017), zarówno podczas spotkania przedstawicieli ZKP z P. Lidią Skrzyniarz,  Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN, jak i w skierowanym do niej po tym spotkaniu piśmie z dnia 29 stycznia 2018, które znajduje się tutaj. W niedługim czasie otrzymaliśmy od Pani dyr. Skrzyniarz następującą odpowiedź.

Memoriał w sprawie stanu kultury muzycznej polskiego społeczeństwa

Związek Kompozytorów Polskich za jedno ze swych głównych zadań uważa udział w życiu społecznym, nie tylko w sferze kultury. Dlatego obok debaty wewnątrzzwiązkowej zabieramy głos w przestrzeni publicznej, formułujemy opinie o ważnych sprawach społecznych, wysuwamy postulaty w sprawie polityki kulturalnej państwa.
W styczniu 2018 roku przygotowaliśmy Memoriał w sprawie stanu kultury muzycznej polskiego społeczeństwa, wysyłając go do Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego, Premiara Mateusza Morawieckiego, wicepremierów Beaty Szydło i Jarosława Gowina, Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiego oraz Prezesa Honorowego ZKP, Krzysztofa Penedereckiego.
Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej.