ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Głos ZKP

Wsparcie dla Białorusi

W dniu 11 grudnia 2020 przesłaliśmy, na ręce Pani Swiatłany Aleksijewicz, krótki list zawierający nasze wsparcie dla pisarzy i wszystkich obywatell Białorusi walczących o prawo do normalnego życia, co wyrazili w swoim liście otwartym do władz tego państwa. W dniu 14 grudnia otrzymaliśmy podziękowanie z białoruskiego PEN-centre. Wszystkie te dokumenty publikujemy poniżej.

Czytaj więcej...

Stanowisko Związku Kompozytorów Polskich w sprawie zasadności umów o dzieło na indywidualne i zespołowe interpretacje dzieła muzycznego

Warszawa, 27 marca 2020

STANOWISKO ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH W SPRAWIE ZASADNOŚCI ZAWIERANIA UMÓW O DZIEŁO NA INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE INTERPRETRACJE DZIEŁA MUZYCZNEGO.

Związek Kompozytorów Polskich niniejszym zdecydowanie popiera stanowisko Zrzeszenia Filharmonii Polskich wyrażone w liście do Pani Gertrudy Uścińskiej – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie „informacji o odmowie rozpatrzenia zastrzeżeń do protokołu kontroli” z dnia 13 stycznia 2020 roku. Związek Kompozytorów Polskich podziela też argumenty wyrażone przez  Filharmonię Łódzką w tej samej sprawie zawarte w korespondencji z ZUS. Odnośnie do niektórych argumentów z ww. listów oraz argumentów wyartykułowanych w stanowisku ZUS Związek Kompozytorów Polskich pragnie wypowiedzieć się szerzej, co czyni poniżej.

Czytaj więcej...

Stanowisko ZKP w sprawie opłaty reprograficznej od smartfonów

LIST OTWARTY

W związku z ogłoszeniem przez Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę „KARTY WOLNOŚCI W SIECI” Związek Kompozytorów Polskich przedstawia stanowisko w sprawie punktu piątego tej Karty „Nie dla podatku od smartfonów”.

Czytaj więcej...

Projekt ustawy o statusie artysty zawodowego

Przedstawiamy Państwu pierwszy projekt ustawy o statusie artysty zawodowego – efekt trwającej ponad rok Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. Celem ustawy ma być dostosowanie infrastruktury społecznej – przede wszystkim systemu ubezpieczeń – do specyfiki zawodów artystycznych. Najważniejsze cechy charakterystyczne tych zawodów to – w ogromnym skrócie – nastawienie na kreację, a nie zysk (w przeciwieństwie np. do przedsiębiorców czy pracowników najemnych), nieregularność działań, nieregularne i często niskie dochody.

Czytaj więcej...

Prywatne szkoły muzyczne o statusie szkół publicznych

W związku z sygnałami od dyrektorów prywatnych szkół muzycznych o statusie szkół publicznych, dotyczącymi coraz trudniejszych warunków ich funkcjonowania i to zarówno w sferze finansowej, jak i organizacyjnej, a także w wyniku spotkań z przedstawicielami tych placówek, Związek Kompozytorów Polskich w kwietniu 2018 wystosował pismo w tej sprawie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Glińskiego. W maju 2018 nadeszła odpowiedź, którą, po kolejnych konsultacjach z przedstawicielami szkół, uznaliśmy za  niezadowalającą. Dlatego też w styczniu 2019 skierowaliśmy do Pana Ministra Glińskiego kolejne pismo w tej sprawie. W marcu 2019 otrzymaliśmy odpowiedź, która także uznaliśmy za niezadowalającą i dlatego w tym samym miesiącu skierowaliśmy do Pana Ministra trzecie już pismo w tej sprawie.