ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Program "Muzyczny ślad"

Wieloletnie starania Związku Kompozytorów Polskich o uruchomienie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (a wcześniej Ministerstwo Kultury i Sztuki) programu wspierającego nagrania muzyki polskiej zwieńczone zostały sukcesem.

Właśnie zakończył się nabór do programu o wdzięcznej nazwie „Muzyczny ślad”, a w ogłoszeniu Ministerstwa czytamy: „Strategicznym celem programu jest utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych dotyczących muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską i dzieł.”

Związek Kompozytorów Polskich starał się o program wspierania nagrań jako dopełnienie istniejącego już od kilku lat programu „Zamówienia kompozytorskie”, powołanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego również dzięki staraniom ZKP. „Muzyczny  ślad” obejmuje swoim zasięgiem także partytury i książki o muzyce. Program zarządzany jest przez Instytut Muzyki i Tańca. Gratulujemy nowemu dyrektorowi IMiT Panu Maxymilianowi Bylickiemu tak szczęśliwej realizacji naszej idei!

Regulamin programu „Muzyczny ślad”: