ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji nauczycieli szkół artystycznych

Związek Kompozytorów Polskich, podobnie jak wiele uczelni, instytucji kultury oraz stowarzyszeń i twórczych i organizacji pozarządowych, przekazał swoje uwagi dotyczące projektu „Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli”  (w wersji z dnia 18.12.2017), zarówno podczas spotkania przedstawicieli ZKP z P. Lidią Skrzyniarz,  Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN, jak i w skierowanym do niej po tym spotkaniu piśmie z dnia 29 stycznia 2018, które znajduje się tutaj. W niedługim czasie otrzymaliśmy od Pani dyr. Skrzyniarz następującą odpowiedź.