ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Projekt ustawy o statusie artysty zawodowego

Przedstawiamy Państwu pierwszy projekt ustawy o statusie artysty zawodowego – efekt trwającej ponad rok Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. Celem ustawy ma być dostosowanie infrastruktury społecznej – przede wszystkim systemu ubezpieczeń – do specyfiki zawodów artystycznych. Najważniejsze cechy charakterystyczne tych zawodów to – w ogromnym skrócie – nastawienie na kreację, a nie zysk (w przeciwieństwie np. do przedsiębiorców czy pracowników najemnych), nieregularność działań, nieregularne i często niskie dochody.

 

 

Odpowiedzią na tę sytuację jest projekt ustawy, która pozwoli wyodrębnić specyficzną grupę zawodową, jaka stanowią twórcy (w tym artyści wykonawcy) i dostosować do niej np. system ubezpieczeń społecznych. Powinno to zaowocować m.in. znacznym obniżeniem składek ZUS, płaconych przez artystów. W założeniach pozwoli wejść do systemu kilku tysiącom twórców, których dotychczasowy system ze względów finansowych wykluczał.

Za organizację OKK oraz przygotowanie projektu ustawy odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a z jego ramienia – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Załączamy projekt wyłącznie dla celów informacyjnych – konsultacje wokół tej wersji projektu odbyły się pod koniec ubiegłego roku.

Od strony praktycznej – rozwiązania były/są konsultowane wśród najbardziej aktywnych przedstawicieli wszystkich branż artystycznych w Polsce. O strony muzycznej są to np. ZKP (najczęściej Jarosław Siwiński i Mieczysław Kominek), SPAM, PRM, Jeunesses Musicales. Ponadto – plastycy, filmowcy, aktorzy, tancerze, literaci itd.

W formalnym gronie kilkunastu ekspertów zajmujących się ustawą przy MKiDN jest sześciu przedstawicieli środowisk twórczych. Branżę muzyczną reprezentuje prof. Ryszard Cieśla, solista Teatru Wielkiego, reżyser operowy, dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego na UMFC w Warszawie, prezes SPAM.

Prace nad ustawą trwają i są powiązane z koniecznymi zmianami także w wielu innych aktach prawnych. Trudno powiedzieć, czy ustawa w zadowalającym kształcie zostanie uchwalona przed końcem obecnej kadencji sejmu, choć wszyscy byśmy tego oczywiście chcieli.