ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Głos ZKP

Program "Muzyczny ślad"

Wieloletnie starania Związku Kompozytorów Polskich o uruchomienie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (a wcześniej Ministerstwo Kultury i Sztuki) programu wspierającego nagrania muzyki polskiej zwieńczone zostały sukcesem.

Czytaj więcej...

List otwarty do prezesa Polskiego Radia S.A.

Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich podjął decyzję o wystosowaniu listu otwartego do Pani Prezes Barbary Stanisławczyk w sprawie zwolnienia P. Marcina Majchrowskiego z pracy w Polskim Radiu.

Czytaj więcej...

Stanowisko w sprawie mediów publicznych

STANOWISKO REPREZENTACJI ŚRODOWISK TWÓRCZYCH W SPRAWIE PUBLICZNYCH MEDIÓW

My, niżej podpisani przedstawiciele środowisk twórczych, jesteśmy głęboko przekonani o konieczności przeprowadzenia fundamentalnych zmian w publicznych mediach. Przekonaniom takim dajemy wyraz od dawna, przedstawiając kierunek pożądanych zmian między innymi w Obywatelskim Projekcie Ustawy Medialnej z roku 2009. Podpisana 7 stycznia 2016 roku przez Prezydenta RP ustawa medialna nie rozwiązuje żadnych problemów związanych z wykonywaniem misji mediów publicznych. Pragniemy jednak wierzyć, że zgodnie z deklaracją rządu jest to jedynie wstępny krok na drodze do uzdrowienia publicznych mediów w Polsce.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT po spotkaniu w sprawie PWM

KOMUNIKAT ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH

po spotkaniu w sprawie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

W dniu 15 października 2013 roku w siedzibie Związku Kompozytorów Polskich odbyło się spotkanie w sprawie obecnej sytuacji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego i zagrożeń dla dalszej działalności Wydawnictwa.

Czytaj więcej...

KREATYWNA POLSKA - Komunikat o powstaniu Stowarzyszenia

KOMUNIKAT ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Powstało Stowarzyszenie Kreatywna Polska, którego Związek Kompozytorów był  współinicjatorem. Prezesem Stowarzyszenia został Jerzy Kornowicz.

Twórcy porozumieli się z przedstawicielami przemysłu kreatywnego i wspólnie będą szukać sposobu na szeroki i legalny dostęp do polskiej kultury. We wspólne działania zaangażowały się największe organizacje, stowarzyszenia i związki największych środowisk związanych z twórczością i jej rozpowszechnianiem.

 

Czytaj więcej...