ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

KREATYWNA POLSKA - Komunikat o powstaniu Stowarzyszenia

KOMUNIKAT ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Powstało Stowarzyszenie Kreatywna Polska, którego Związek Kompozytorów był  współinicjatorem. Prezesem Stowarzyszenia został Jerzy Kornowicz.

Twórcy porozumieli się z przedstawicielami przemysłu kreatywnego i wspólnie będą szukać sposobu na szeroki i legalny dostęp do polskiej kultury. We wspólne działania zaangażowały się największe organizacje, stowarzyszenia i związki największych środowisk związanych z twórczością i jej rozpowszechnianiem.

 

Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Kreatywna Polska odbyło się 29 maja 2013 w siedzibie Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Zatwierdzono statut i wybrano dziewięcioosobowy tymczasowy zarząd, w którym znaleźli się przedstawiciele twórców i głównych działów przemysłu kreatywnego: od filmowców, pisarzy i plastyków po księgarzy i wydawców. Do zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska zostali wybrani: Jerzy Kornowicz (prezes), Wiesław Podkański, Jacek Bromski, Ludmiła Mitręga, Włodzimierz Albin, Maciej Strzembosz, Barbara Jóźwiak, Krzysztof Sadowski i Marek Staszewski.

Powołano także komitet założycielski w skład którego weszli: Wiesław Podkański – prezes Izby Wydawców Prasy, Jacek Bromski – prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Jerzy Kornowicz – prezes Związku Kompozytorów Polskich.

Stowarzyszenie będzie wspierało ruch społeczny „Kreatywna Polska”, który powstał w efekcie braku reakcji premiera RP na Apel reprezentantów środowisk kreatywnych podpisany przez blisko 1500 osób. Manifest „Kreatywnej Polski” można podpisywać na stronie www.audiowizualni.pl