ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

KOMUNIKAT po spotkaniu w sprawie PWM

KOMUNIKAT ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH

po spotkaniu w sprawie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

W dniu 15 października 2013 roku w siedzibie Związku Kompozytorów Polskich odbyło się spotkanie w sprawie obecnej sytuacji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego i zagrożeń dla dalszej działalności Wydawnictwa.

 Spotkanie miało miejsce w następstwie pisma kierownictwa  Polskiego Wydawnictwa Muzycznego z sierpnia br. skierowanego do instytucji i środowisk polskiej kultury. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Związku Kompozytorów Polskich uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Muzyki i Tańca, Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Polskiej Rady Muzycznej, Polskiej Izby Książki, Polskiego Radia Programu 2, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Zrzeszenia Filharmonii Polskich, Otwartego Forum Muzyki Polskiej i Związku Kompozytorów Polskich.

Zebrani określili sytuację PWM jako  alarmującą, biorącą się z komercyjnego statusu Wydawnictwa. Podkreślono, że status ten źle służy polskiej kulturze muzycznej zarówno w przypadku Wydawnictwa, jak i innych ważnych instytucji polskiej kultury, w tym będącym w fazie upadłości Polskim Nagraniom. Status ten nie stwarza warunków do realizacji misji Wydawnictwa,  nie jest adekwatny dla jego narodowej rangi i tradycji.

Postanowiono przedstawić Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwu Skarbu propozycje rozwiązań prawnych i organizacyjnych, które umożliwiły Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu realizację jego misyjnych zadań. Od ich realizacji zależy bowiem kondycja całego polskiego środowiska muzycznego.