ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Memoriał w sprawie stanu kultury muzycznej polskiego społeczeństwa

Związek Kompozytorów Polskich za jedno ze swych głównych zadań uważa udział w życiu społecznym, nie tylko w sferze kultury. Dlatego obok debaty wewnątrzzwiązkowej zabieramy głos w przestrzeni publicznej, formułujemy opinie o ważnych sprawach społecznych, wysuwamy postulaty w sprawie polityki kulturalnej państwa.
W styczniu 2018 roku przygotowaliśmy Memoriał w sprawie stanu kultury muzycznej polskiego społeczeństwa, wysyłając go do Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego, Premiara Mateusza Morawieckiego, wicepremierów Beaty Szydło i Jarosława Gowina, Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiego oraz Prezesa Honorowego ZKP, Krzysztofa Penedereckiego.
Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej.