ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Wsparcie dla Białorusi

W dniu 11 grudnia 2020 przesłaliśmy, na ręce Pani Swiatłany Aleksijewicz, krótki list zawierający nasze wsparcie dla pisarzy i wszystkich obywatell Białorusi walczących o prawo do normalnego życia, co wyrazili w swoim liście otwartym do władz tego państwa. W dniu 14 grudnia otrzymaliśmy podziękowanie z białoruskiego PEN-centre. Wszystkie te dokumenty publikujemy poniżej.

Dear Marta Skotnicka-Karska,

Thank you for reaching out!
We truly appreciate your interest in the current situation around Belarus arts workers!
It means a lot to all of us.

We published your statement on our website.

You could find it here.

 

Kind regards,
Yauhen Sapach
International Secretary, Belarusian PEN Centre

-------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, 11 grudnia 2020

Kompozytorzy i muzykolodzy polscy
do pisarzy białoruskich
w nawiązaniu do ich listu otwartego
z dnia 17 listopada 2020

 Z całej mocy wspieramy białoruskich pisarzy i wszystkich obywateli Białorusi, walczących o prawo do normalnego życia we wspólnym europejskim domu.

Krzysztof Baculewski
Zbigniew Bagiński
Maria Baliszewska
Jerzy Bauer
Krzysztof Bilica
Beata Bolesławska-Lewandowska
Marcin Bortnowski
Zofia Chechlińska
Sławomir Czarnecki
Roman Czura
Katarzyna Dadak-Kozicka
Alicja Gronau
Anna Ignatowicz-Glińska
M
ieczysław Kominek
Jerzy Kornowicz
Stanisław Krupowicz
Sławomir Kupczak
Paweł Kwapiński
Katarzyna Kwiecień-Długosz
Maciej Małecki
Alicja Matracka-Kościelny
Barbara Niewiadomska-Michałowicz
Irena Poniatowska
Barbara Przybyszewska-Jarmińska
Jarosław Siwiński
Paweł Szymański
Anna Zawadzka-Gołosz
Grzegorz Zieziula
Ewa Zuchowicz
Sławomira Żerańska-Kominek

--------------------------------------------------------------

LIST OTWARTY PISARZY BIAŁORUSKICH

 My, pisarze białoruscy, wyrażamy głębokie zaniepokojenie z powodu widocznej w naszym kraju w ostatnich stu dniach nieustannej eskalacji przemocy ze strony struktur siłowych i nominatów władzy wobec obywateli, którzy biorą udział w pokojowych akcjach protestu i solidarności.

Takiej skali masowych represji w ostatnich czterdziestu latach nie doświadczyło ani jedno państwo w Europie. W ciągu tych stu dni aresztowanych zostało około trzydziestu tysięcy osób, odniosło obrażenia ponad cztery tysiące, poniosło śmierć osiem osób. W państwie ignoruje się podstawowe prawa człowieka. Przeciwko winnym zabójstw i obrażeń nie wszczyna się postępowania karnego. Bije się zatrzymanych po ich skuciu, co jest praktyką zabronioną w prawodawstwie światowym nawet wobec jeńców wojennych. Z ust rządzących padają bezpośrednie polecenia relegacji studentów z uczelni wyższych i zwalniania z miejsca pracy tych, którzy nie aprobują polityki państwa. Stanowi to jawne naruszenie obowiązującej Konstytucji Republiki Białorusi.

Eskalacja przemocy, rozprzestrzenienie bezkarności, pozbawienie Białorusinów konstytucyjnych praw zasadniczych prowadzą do głębokiego, długotrwałego kryzysu narodowego we wszystkich sferach życia publicznego: bankructwa gospodarczego, międzynarodowej izolacji, upadku Białorusi na dno rankingu cywilizacyjnego.

Chylimy czoło przed odwagą i wytrwałością narodu białoruskiego, wyrażamy współczucie tym wszystkim, którzy ucierpieli i stracili bliskich, zwracamy się z żądaniem do władz, do zwierzchników struktur państwowych, do urzędników, którzy zachowali jeszcze zdolność trzeźwego myślenia: dopóki jeszcze nie wtrąciliście kraju w otchłań przemocy i powszechnego kryzysu – natychmiast zaprzestańcie masowych represji, pastwienia się nad tymi, którzy pragną zmian, uznajcie swoją porażkę i poddajcie się woli narodu!

17 listopada 2020

Wśród 140 sygnatariuszy listu pojawiają się nazwiska pisarzy znanych i tłumaczonych w Polsce: Swiatłana Aleksijewicz, Aleś Arkusz, Uładzimir Arłoŭ, Iryna Bahdanowicz, Lawon Barszczeŭski, Alhierd Bacharewicz, Anton Franciszak Bryl, Wiera Burłak, Andrej Chadanowicz, Iryna Chadarenka, Kastuś Cwirka, Leanid Drańko-Majsiuk, Siarhiej Dubawiec, Alaksandr Fiaduta, Leanid Hałubowicz, Jazep Januszkiewicz, Wiktar Kaźko, Uładzimir Lankiewicz, Walżyna Mort, Tacciana Niadbaj, Uładzimir Niaklajeŭ, Siarhiej Pryłucki, Wiaczasław Rahojsza, Usiewaład Scieburaka, Hanna Sewiaryniec, Kanstancin Sewiaryniec, Michaś Skobła, Aleś Smalanczuk, Wincuk Wiaczorka, Zmicer Wisznioŭ, Lawon Wolski, Wasil Zujonak, Wiktar Żybul.