ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Polski Rocznik Muzykologiczny – numery archiwalne - PRM 2012

TOM X (2012)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. X (2012)

Pełna treść w formacie pdf

Spis treści:
Od Redakcji / From the Editor

Barbara Przybyszewska-Jarmińska, O dokonaniach źródłoznawczych, dorobku redakcyjnym i działalności muzykologicznej Elżbiety Wojnowskiej. In memoriam
Zbigniew Skowron, Carla Dahlhausa myśli o strukturalnej historii muzyki
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, Perspektywy polskich badań archeomuzykologicznych
Magdalena Tomsińska, Gdańska tabulatura lutniowa D−B Danzig 4022
Magdalena Oliferko, Improwizacja i rytmiczna inegalizacja a zapis muzyczny baroku
Anna Ryszka-Komarnicka, Judyta i Holofernes – oratoryjne odpowiedniki bohaterów barokowej opery, Amazonki i Tyrana
Agnieszka Chwiłek, Kameralistyka polska drugiej połowy XIX wieku – problematyka badawcza
Jacek Szerszenowicz, Audiowizualność – piąty stan muzyki
Piotr Dahlig, Biografie muzyków w badaniach etnomuzykologicznych
Rafał Ciesielski, Jazz - terra incognita polskiej muzykologii