ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Polski Rocznik Muzykologiczny – numery archiwalne - PRM 2014


TOM XII (2014)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. XII (2014)
„Oskar Kolberg – prekursor europejskiej folklorystyki”

Pełna treść w formacie pdf

Spis treści:
Od Redakcji / From the Editor
Hana Urbancová, Oskar Kolberg and Slovak Ethnomusicology
Aušra Žičkienė, O pieśniach pogrzebowych na Wileńszczyźnie w kontekście dokumentacji Oskara Kolberga
Jerzy Bartmiński, O symbolicznym języku folkloru
J. Katarzyna Dadak-Kozicka,  Narracyjność i symbolika w „Ludzie” Oskara Kolberga
Ewa Sławińska-Dahlig, Fryderyk Chopin w świetle korespondencji Oskara Kolberga
Arleta Nawrocka-Wysocka, Nurt ewangelicki w dokumentacji Oskara Kolberga
Zbigniew Chaniecki, Książę Aleksander Sapieha był pierwszy. Refleksje o narodzinach polskiego ludoznawstwa
Piotr Dahlig, Dokumentowanie wykonawców – tradycja Kolbergowska a współczesność
Zbigniew Jerzy Przerembski, Kolbergowska dokumentacja ludowej muzyki instrumentalnej z perspektywy współczesnych badań
Tomasz Nowak,  Znaczenie zbiorów Oskara Kolberga dla współczesnych badań choreologicznych
Bożena Muszkalska, Wątki żydowskie u Kolberga na tle historyczno-kulturowym
Katarzyna Szyszka, Oskar Kolberg i Bogumił Hoff a muzyka ludowa Beskidu Śląskiego
Beniamin Vogel, Z fortepianem w herbie – saga rodu Szkielskich