ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Międzynarodowa Konferencja Chopinologiczna – call for papers

Liryka i element wokalny w muzyce instrumentalnej XIX wieku (16–18 września 2016)

The lyric and the vocal element in instrumental music of the nineteenth century (16–18 September 2016)

Proponowane zakresy tematyczne
  • Źródła liryki instrumentalnej – wpływ muzyki wokalnej w jej różnych odmianach (pieśń powszechna, ludowa, opera i pokrewne jej gatunki sceniczne) na muzykę instrumentalną
  • Opracowania muzyki wokalnej (cytat, wariacja, parafraza, reminiscencje)
  • Liryka wokalna epoki a gatunki muzyki instrumentalnej
  • Liryka wokalna a struktura muzyki instrumentalnej
  • Liryka wokalna i instrumentalna w perspektywie społecznej (praktyki wykonawcze, znaczenie liryki w różnych ośrodkach, muzykowanie domowe)
Terminy

Konferencja odbędzie się w dn. 16-18 września 2016 roku.

Prosimy o nadsyłanie proponowanych tytułów wystąpień do dnia 30 kwietnia 2016.

Nadesłane abstrakty, o objętości do 1800 znaków, powinny zawierać: stawianą hipotezę, informację o metodzie, o materiale, jaki zostanie poddany analizie przez referenta, oraz wynikłe z badania wnioski. Pełny program konferencji zostanie przez organizatorów przedstawiony nie później niż 31 maja 2016 roku.

Zaproszeni do udziału w konferencji uczestnicy zobowiązani będą do przesłania pełnych tekstów swoich wystąpień do dnia 1 sierpnia 2016 roku.

Więcej na: http://pl.chopin.nifc.pl/institute/events/conferences/id/2016