ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

FORUM MUZYKOLOGICZNE 2015–2016

Forum Muzykologiczne 2015–16 już dostępne!

Zapraszamy do lektury artykułów, dostępnych w plikach pdf.

FORUM MUZYKOLOGICZNE 2015–2016

Spis treści

Od Redakcji

Ilona Dulisz
„Jakżeż ja się uspokoję” Stanisława Wyspiańskiego w muzycznych interpretacjach Wandy Warskiej

Rafał Ciesielski
Muzyka w towarzystwie innych sztuk – perspektywa prozaiczna

Maja Baczyńska 
Dokument filmowy jako forma śledztwa

Bogumiła Mika
„Władza” publiczności. Kryteria doboru repertuaru koncertowego w XX wieku jako odpowiedź na wymagania słuchaczy – przegląd wybranych stanowisk

Tomasz Tarnawczyk
Działalność Centralnego Instytutu Kultury, czyli jak władza szerzyła muzykę

Joanna Schiller-Rydzewska
Geneza powojennego środowiska kompozytorów na Pomorzu Gdańskim wobec przemian historycznych i społecznych regionu

Violetta Przech
O niektórych cechach muzyki Zbigniewa Bargielskiego w kontekście globalizacji

Jerzy Stankiewicz
Zapomniana postać Konstantego Kazimierza Régameya i jego nowo odnaleziony „Koncert fortepianowy fis-moll” op. 21

Małgorzata Grajter
Pomiędzy strukturą a semantyką. Integracja formy a związki słowno-muzyczne w cyklach Beethovena: „Gellert-Lieder” op. 48 i „An die ferne Geliebte” op. 98

Julia Głębiowska
Józef Elsner i wiedeński „quator concertant”

Małgorzata Sarbak
Klawesyn dwumanuałowy jako przestrzeń do wielopoziomowej konstrukcji utworów Pawła Szymańskiego

Sonia Rzepka
Wykonawcze aspekty techniki skordatury w grze na skrzypcach 


Partner: Stowarzyszenie Autorów ZAIKS