ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za 2017 rok rozstrzygnięty!

Z radością informujemy, że 18. edycja Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta została rozstrzygnięta.

W dniu 2 marca 2018 r. zebrało się w Warszawie Jury Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta w składzie: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN (przewodniczący), dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC, prof. dr hab. Zbigniew Skowron, prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, dr hab. Agnieszka Leszczyńska i dr Beata Bolesławska-Lewandowska. Jury konkursu jednogłośnie postanowiło przyznać Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta ex aequo następującym autorom:

  • Grzegorzowi Joachimiakowi (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego) za pracę Rękopiśmienne tabulatury lutniowe z I połowy XVIII wieku ze zbiorów cystersów z Krzeszowa. Repertuar – praktyka wykonawcza – mecenat artystyczny;
  • Ilonie Iwańskiej (Akademia Muzyczna w Krakowie) za pracę Ekspresywno-semantyczny aspekt tonalności. W kręgu liryki wokalnej modernizmu.
Jednocześnie Jury Konkursu postanowiło przyznać wyróżnienia następującym autorom:
  • Michałowi Piekarskiemu (Instytut Historii Nauki PAN) za książkę Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912–1944;
  • Andrzejowi Godkowi (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiemu) za pracę Studia nad repertuarem pseudochorałowych opracowań ordinarium missae zachowanym w osiemnastowiecznych rękopisach z krakowskich bibliotek i archiwów.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
 
W imieniu Jury Konkursu,
 

Paweł Gancarczyk
Przewodniczący Jury

 Beata Bolesławska-Lewandowska
Przewodnicząca Sekcji Muzykologów ZKP