ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Muzykolodzy - komunikaty

List Zarządu Sekcji na zakończenie 2016 roku

Warszawa, 9 grudnia 2016 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

powoli zamykamy kolejny rok działalności Sekcji Muzykologów ZKP. W październiku mieliśmy okazję do spotkania się w Poznaniu na 45. Konferencji Muzykologicznej ZKP „Muzyka i władza”, której gospodarzem był Instytut Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki wysiłkowi organizacyjnemu oraz wspaniałej pracy naszych kolegów z Poznania, pod kierownictwem kol. Ryszarda Wieczorka, mogliśmy gościć w pięknych wnętrzach nowego kampusu uniwersyteckiego Morasko. Konferencja odbyła się w zaplanowanym kształcie, a dzięki dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udało się nadać jej bardziej uroczysty charakter.

Czekamy na wydanie tegorocznych zeszytów pism Sekcji – „Musicology Today” oraz „Polskiego Rocznika Muzykologicznego”. Z wielką radością informujemy przy tym, że począwszy od 2016 roku „Polski Rocznik Muzykologiczny” będzie współwydawany przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, z czego ogromnie się cieszymy! Oba pisma powinny ukazać się na przełomie roku. Przygotowywany jest również kolejny, podwójny rocznik „Forum Muzykologicznego” 2015-2016, jego publikację przewidujemy na początku lutego 2017 roku.

Przypominamy, że w roku bieżącym nasza koleżanka, Elżbieta Jasińska-Jędrosz uhonorowana została doroczną nagrodą Związku Kompozytorów Polskich za swą oddaną pracę na rzecz Archiwum Kompozytorów Polskich – raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

Promocja książki "Świat oper Zygmunta Krauzego"

W dniu 22 września 2016 roku (czwartek) o godzinie 16 w siedzibie Austriackiego Forum Kultury (Warszawa, ul. Próżna 7/9) odbędzie się promocja książki Świat oper Zygmunta Krauzego wydanej ostatnio (sierpień 2016) przez Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Jest to praca zbiorowa (13 autorów) pod redakcją Ryszarda Daniela Golianka, pierwsze pełne analityczno-interpretacyjne ujęcie całej spuścizny operowej kompozytora, twórcy (jak dotychczas) sześciu dzieł operowych.

Czytaj więcej...

Wystawa "Tadeusza Bairda głosy z oddali..."

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pt. Tadeusza Bairda głosy z oddali... Z myśli kompozytora zawartych w jego partyturach i dokumentach, który odbędzie się 10 maja 2016 roku o godz. 13.00 w Sali Wystawowej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zaproszenie do pobrania tutaj.

Czytaj więcej...

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za 2015 rok rozstrzygnięty!

Do 16. edycji Konkursu im. Ks. Prof. Hieronima Feichta wpłynęło pięć prac – wszystkie spełniły kryteria Konkursu. W dn. 22 marca 2016 roku w siedzibie ZKP w Warszawie odbyło się posiedzenie Jury Konkursu w składzie: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN (przewodniczący); dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC; prof. dr hab. Teresa Malecka; prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz; prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, dr hab. Agnieszka Leszczyńska i dr Beata Bolesławska-Lewandowska.

Czytaj więcej...

45. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka i władza”

Uprzejmie przypominamy, ze w dniach13–15 października 2016 r. odbędzie się w Poznaniu 45. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP zatytułowana „Muzyka i władza”, zorganizowana przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czytaj więcej...

List Zarządu Sekcji w sprawie 45. Konferencji Muzykologicznej

Warszawa, 14 grudnia 2015 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

zamykamy kolejny rok działalności Sekcji Muzykologów ZKP. Był to rok Walnego Zgromadzenia naszego stowarzyszenia, podczas którego wybrane zostały zarówno nowe władze Sekcji, jak i całego Związku. Jako nowy Zarząd z radością podjęliśmy inicjatywy zaplanowane na ten rok przez władze poprzedniej kadencji.

Czytaj więcej...

Wyniki Konkursu o Nagrodę ks. prof. Hieronima Feichta 2014

W dn. 3 marca 2015 r. Jury Konkursu o Nagrodę im. Księdza Prof. Hieronima Feichta ogłosiło werdykt w 15. edycji Konkursu (za rok 2014).

Czytaj więcej...

List Zarządu Sekcji w sprawie 44. Konferencji Muzykologicznej

Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

zamykamy kolejny rok działalności Sekcji Muzykologów ZKP, który był szczególnie intensywny pod względem liczby firmowanych przez nas wydarzeń. Do najważniejszych z nich należała konferencja „Oskar Kolberg – prekursor europejskiej folklorystyki” zorganizowana w lutym 2014 r. wraz z Instytutem Muzykologii UW i przy współpracy Instytutu Sztuki PAN.

Czytaj więcej...

Wyniki Konkursu o Nagrodę ks. prof. Hieronima Feichta 2013

W dn. 17 marca 2014 r. Jury Konkursu o Nagrodę im. Księdza Prof. Hieronima Feichta ogłosiło werdykt w 14. edycji Konkursu (za rok 2013).

Czytaj więcej...

List przewodniczącego w sprawie 43. Konferencji Muzykologicznej oraz wydawnictw Sekcji Muzykologów

Warszawa, 10 kwietnia 2014

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

uprzejmie przypominam, że do dn. 14 kwietnia 2014 r. czekamy na zgłoszenia uczestnictwa w 43. Konferencji Muzykologicznej ZKP pt. „Muzyka wśród innych sztuk – związki i inspiracje”,  która odbędzie się w dn. 9–11 października 2014 r. w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

List Zarządu Sekcji w sprawie 43. Konferencji Muzykologicznej

Warszawa, 12 grudnia 2013 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

w dniach 23–25 października 2013 r. odbyła się w Opolu i Nysie 42. Konferencja Muzykologiczna ZKP pt. „Musica ecclesiastica – vetus et nova”. Współorganizatorem konferencji była Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie na Opolszczyźnie stało się okazją do zaprezentowania i przedyskutowania wyników badań oraz zapoznania się z dorobkiem muzykologii kościelnej w Polsce. Cieszymy się z licznego uczestnictwa Koleżanek i Kolegów z niemal wszystkich ośrodków kraju, w tym – co godne podkreślenia – z wyjątkowo dobrej frekwencji przedstawicieli najmłodszego pokolenia badaczy. Wszyscy doświadczyliśmy niezwykłej gościnności Kolegów z Uniwersytetu Opolskiego, którym za podjęcie się roli gospodarzy konferencji i jej perfekcyjną organizację składamy serdeczne podziękowania.

Czytaj więcej...

List przewodniczącego Sekcji w sprawie 42. Konferencji muzykologicznej

                                                                                                    Warszawa, 7 października 2013

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

gorąco zachęcam do zapoznania się z programem 42. Konferencji Muzykologicznej ZKP pod tytułem „Musica ecclesiastica – vetus et nova”, która – dzięki naszym Kolegom z Uniwersytetu Opolskiego – odbędzie się w Opolu i Nysie w dn. 23−25 października 2013 roku.

Czytaj więcej...

List Zarządu Sekcji w sprawie łamania praw autorskich

List Zarządu Sekcji Muzykologów w sprawie łamania praw autorskich muzykologów.

Czytaj więcej...

Zespół ds Edukacji i Upowszechniania Muzyki

Walne Zebranie Sekcji Muzykologów ZKP powołało w dn. 29 maja 2011 r. Zespół ds. Edukacji i Upowszechniania Muzyki

Czytaj więcej...

Ogólnopolskie Konferencje Muzykologiczne 1998–2010

Informacje o Ogólnopolskich Konferencjach Muzykologicznych organizowanych przez Sekcję Muzykologów ZKP

Czytaj więcej...