ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

List Zarządu Sekcji w sprawie 44. Konferencji Muzykologicznej

Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

zamykamy kolejny rok działalności Sekcji Muzykologów ZKP, który był szczególnie intensywny pod względem liczby firmowanych przez nas wydarzeń. Do najważniejszych z nich należała konferencja „Oskar Kolberg – prekursor europejskiej folklorystyki” zorganizowana w lutym 2014 r. wraz z Instytutem Muzykologii UW i przy współpracy Instytutu Sztuki PAN.

W październiku spotkaliśmy się w Bydgoszczy na 43. Konferencji Muzykologicznej ZKP „Muzyka wśród innych sztuk – związki i inspiracje”, której gospodarzem był Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego. Czekamy na wydanie specjalnych zeszytów „Polskiego Rocznika Muzykologicznego” i „Musicology Today”, poświęconych Oskarowi Kolbergowi i problematyce etnomuzykologicznej; kompletujemy (do końca grudnia) materiały do „Forum Muzykologicznego” 2014. Wszystkim Koleżankom i Kolegom zaangażowanym koncepcyjnie i organizacyjnie w te wydarzenia składamy serdeczne podziękowania za ich pracę i twórczy entuzjazm.

Jak co roku o tej porze zapraszamy do udziału w kolejnej Konferencji Muzykologicznej ZKP, której kierownictwo naukowe objęli Kol. Bożena Muszkalska i Kol. Remigiusz Pośpiech z Katedry Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja – zatytułowana „Muzykologia bez granic – muzyka pogranicza” – odbędzie się w dn. 15–17 października 2015 r. we Wrocławiu, zaś na propozycje referatów (wraz z tytułem, krótkim streszczeniem i danymi adresowymi) czekamy do 1 marca 2015 roku. Prosimy je nadsyłać pod adres Kol. Remigiusza Pośpiecha z Uniwersytetu Wrocławskiego (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub Kol. Tomasza Nowaka z Zarządu Sekcji Muzykologów (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Podczas 44. Konferencji Muzykologicznej ZKP „Muzykologia bez granic – muzyka pogranicza” zapraszamy do refleksji i dyskusji nad problematyką pogranicza w muzyce, które – w różnorodnych aspektach – może stać się przedmiotem badań różnych działów muzykologii, zarówno w ujęciu tradycyjnym, jak i nowych jej nurtów. Pogranicze jako kategoria kulturowa, rozumiane bardzo szeroko, może być analizowane w perspektywie geograficznej, historycznej, antropologicznej czy metodologicznej. Przedmiotem wystąpień mogą być zatem zagadnienia związane z różnorodnym transferem kultur, przenikaniem wpływów stylistycznych, wzajemnym oddziaływaniem tradycji, kulturowym zderzeniem tożsamości, rozwojem specyfiki regionalnej, przemianami stylistycznymi na przełomie epok, czy granicami pomiędzy pokrewnymi gatunkami muzycznymi. Z rozważań wyłączone są jedynie zagadnienia związane z pograniczem różnych sztuk i dziedzin nauki, które były już przedmiotem wcześniejszych konferencji. Mile widziane będą natomiast referaty dotyczące nowych działów nieustannie rozwijającej się muzykologii jako dziedziny nauki, które wnoszą ciągle nowe perspektywy badawcze, poszerzając znacząco granice naszej dyscypliny.

Tradycyjnie przyjmujemy również zgłoszenia tematów dowolnych, jednak pod warunkiem, że będą one miały formę komunikatów (15 minut), informujących o najnowszych odkryciach lub szerzej zakrojonych projektach badawczych (projektach Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, projektach międzynarodowych, itp.). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń nie związanych bezpośrednio z opisaną powyżej tematyką konferencji lub nie spełniających wymogów komunikatów na tematy dowolne.

Licząc na inspirujące spotkania w 2015 roku, życzymy wszystkim Koleżankom i Kolegom Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Paweł Gancarczyk
Przewodniczący SM ZKP

Tomasz Nowak
Sekretarz Zarządu SM ZKP