ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Wyniki Konkursu o Nagrodę ks. prof. Hieronima Feichta 2013

W dn. 17 marca 2014 r. Jury Konkursu o Nagrodę im. Księdza Prof. Hieronima Feichta ogłosiło werdykt w 14. edycji Konkursu (za rok 2013).

Jury w składzie: prof. dr hab. Zofia Helman (przewodnicząca); dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC; dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN; prof. dr Teresa Malecka; prof. dr hab. Irena Poniatowska; dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr i UO; prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek przyznało Nagrodę im. Księdza Prof. Hieronima Feichta Markowi Nahajowskiemu za pracę Sonaty fletowe Johanna Joachima Quantza. Między teorią a praktyką (2 tomy, wyd. Łódź 2013). Jednocześnie postanowiło przyznać dwa równorzędne wyróżnienia: Małgorzacie Pawłowskiej za pracę Mit Romea i Julii w muzyce w perspektywie narratologicznej (maszynopis, Kraków 2012) oraz Sławomirowi Wieczorkowi za pracę Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948-1955 (maszynopis, Wrocław 2013).

Nagrody zostaną wręczone podczas 43. Konferencji Muzykologicznej ZKP w Bydgoszczy (9-11.10.2014).