ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za 2015 rok rozstrzygnięty!

Do 16. edycji Konkursu im. Ks. Prof. Hieronima Feichta wpłynęło pięć prac – wszystkie spełniły kryteria Konkursu. W dn. 22 marca 2016 roku w siedzibie ZKP w Warszawie odbyło się posiedzenie Jury Konkursu w składzie: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN (przewodniczący); dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC; prof. dr hab. Teresa Malecka; prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz; prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, dr hab. Agnieszka Leszczyńska i dr Beata Bolesławska-Lewandowska.

Jury Konkursu jednogłośnie postanowiło przyznać Nagrodę im. Księdza Prof. Hieronima Feichta ex aequo – Julii Gołębiowskiej za pracę Kwartet smyczkowy w muzyce polskiej XIX wieku (maszynopis) oraz Małgorzacie Grajter za pracę Relacje słowno-muzyczne w twórczości Ludwiga van Beethovena  (wyd. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Łódź 2015). Ponadto Jury Konkursu postanowiło przyznać wyróżnienie Marcinowi Strzeleckiemu za pracę Relacje pomiędzy harmoniką a brzmieniem w muzyce XX wieku (maszynopis). Laureatom serdecznie gratulujemy!