ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

47. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Przeszłość w muzyce – muzyka wobec tradycji”

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy.

Z przyjemnością ogłaszam program tegorocznej, 47. Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich „Przeszłość w muzyce – muzyka wobec tradycji”, która odbędzie się w dniach 25–27 października 2018 roku w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Długa 26.

Rok 2018 to jednocześnie jubileusz 70-lecia istnienia Sekcji Muzykologów ZKP, stąd też wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do udziału w obradach konferencji – historii i teraźniejszości Sekcji poświęcimy pierwszą sesję panelową, której uczestniczkami będą kol. Katarzyna Dadak-Kozicka, wieloletnia przewodnicząca Sekcji Muzykologów, a także autorka książki Obrońcy dobra powierzonego, mówiącej o początkach powstania ZKP i Sekcji Muzykologów; kol. Iwona Lindstedt, redaktor naczelna „Polskiego Rocznika Muzykologicznego” oraz kol. Sławomira Żerańska-Kominek, redaktor naczelna „Musicology Today”. Liczymy na Państwa obecność, udział w dyskusjach oraz miłe rozmowy w kuluarach! Konferencję przygotowuje Komitet Programowy w składzie: Agnieszka Draus, Paweł Gancarczyk, Barbara Przybyszewska-Jarmińska oraz niżej podpisana. Warto podkreślić, że mimo wprowadzenia wymogu opłat konferencyjnych odnotowaliśmy w tym roku rekordową liczbę zgłoszeń – dzięki czemu obrady konferencji wypełnią nam szczelnie całe niemal trzy dni, ukazując mnogość i różnorodność tematów oraz perspektyw badawczych. Wstęp na obrady jest wolny, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

Na koniec chciałabym jeszcze przypomnieć, że do końca października czekamy na zgłoszenia prac do tegorocznej edycji Nagrody im. Ks. Prof. Hieronima Feichta, promującej działalność młodych muzykologów i teoretyków muzyki – regulamin konkursu dostępny jest pod adresem http://www.zkp.org.pl/index.php/pl/nasze-dzialania/nagroda-im-feichta

Nagroda im. Ks. Prof. Hieronima Feichta cieszy się dziś zasłużonym prestiżem, a wielu spośród jej laureatów należy nie tylko do czołówki polskich muzykologów, ale również aktywnych działaczy Związku Kompozytorów Polskich. Od lat mecenasem nagrody jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, za co serdecznie dziękujemy. Zachęcam do zgłaszania prac!

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Beata Bolesławska-Lewandowska, Przewodnicząca SM ZKP

mkidn47. Konferencja Muzykologiczna ZKP - zadanie finansowane w ramach umowy 1013/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

ZAiKS_logo_01Mecenas Nagrody im. Ks. Prof. Hieronima Feichta - Stowarzyszenie Autorów ZAIKS

 

Program i materiały konferencyjne do pobrania tutaj