ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za rok 2018 rozstrzygnięty!

W dn. 20 lutego 2019 r. zebrało się w Warszawie Jury Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta w składzie: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN (przewodniczący), dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC, prof. dr hab. Zbigniew Skowron, prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, dr hab. Agnieszka Leszczyńska i dr Beata Bolesławska-Lewandowska. Jury konkursu jednogłośnie postanowiło przyznać Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta ex aequo następującym autorom:

  • Wojciechowi Karasińskiemu (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) za pracę pt. Poglądy estetyczno-artystyczne Beli Bartóka.
  • Michałowi Klubińskiemu (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego) za książkę pt. Bohdan Wodiczko. Dyrygent wobec nowoczesnej kultury muzycznej, Kraków 2017.

Jednocześnie Jury Konkursu postanowiło przyznać wyróżnienie panu Kwen-Yin Li za pracę pt. Polonez po Chopinie. Utwory fortepianowe kompozytorów polskich z lat 1850–1918.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

W imieniu Jury Konkursu,

Paweł Gancarczyk
Przewodniczący Jury

Beata Bolesławska-Lewandowska
Przewodnicząca Sekcji Muzykologów ZKP