ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za rok 2019 rozstrzygnięty!

W dn. 28 lutego 2020 r. zebrało się w Warszawie Jury Konkursu w składzie: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. ISPAN (przewodniczący), dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC, prof. dr hab. Teresa Malecka, dr hab. Violetta Przech, prof. AM w Bydgoszczy, prof. dr hab. Zbigniew Skowron oraz dr Beata Bolesławska-Lewandowska (przewodnicząca Sekcji Muzykologów ZKP). Dwoje członków Jury: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech oraz prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz nie byli obecni z przyczyn zdrowotnych – oboje przesłali swe opinie na piśmie.

Jury Konkursu w toku dyskusji postanowiło przyznać Nagrodę im. Księdza Prof. Hieronima Feichta ex aequo:

- Markowi Bebakowi za książkę Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki, Kraków 2018;

- Weronice Nowak za pracę „Outis” i „Cronaca del Luogo” Luciana Beria w perspektywie kategorii przestrzeni performatywnej i heterotopicznej (niepublikowana praca doktorska, UAM Poznań 2019).

Jednocześnie Jury Konkursu postanowiło przyznać trzy wyróżnienia:

- Jolancie Bujas za pracę Twórczość Antoniego Milwida (1755–1837) w kontekście działalności kapeli kanoników regularnych w Czerwińsku (niepublikowana praca magisterska, IM UJ, Kraków 2019);

- Marcie Dziewanowskiej-Pachowskiej za pracę Dzieło w ruchu. Instalacje dźwiękowe Zygmunta Krauzego, Krzysztofa Knittla i Marka Chołoniewskiego (niepublikowana praca doktorska, IM UW, Warszawa 2018);

- Hubertowi Szczęśniakowi za pracę Działalność jawnych instytucji muzycznych w okupowanym Krakowie: 1939-1945 (niepublikowana praca magisterska, IM UJ, Kraków 2019).

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

 

W imieniu Jury Konkursu,

Paweł Gancarczyk
Przewodniczący Jury

Beata Bolesławska-Lewandowska
Przewodnicząca Sekcji Muzykologów ZKP