ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Konkurs o Nagrodę im. Księdza Prof. Hieronima Feichta za 2021 rok rozstrzygnięty!

W dn. 8 marca 2022 roku odbyło się zebranie Jury Konkursu w składzie: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN (przewodniczący), prof. dr hab. Teresa Malecka, prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. dr hab. Violetta Przech, prof. dr hab. Zbigniew Skowron, prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz oraz dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska, prof. IS PAN (przewodnicząca Sekcji Muzykologów ZKP). Nieobecna dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC przesłała opinie ocenianych przez siebie prac na piśmie. Członkowie Jury pozostający w konflikcie interesów nie uczestniczyli w głosowaniu.

Jury Konkursu postanowiło jednogłośnie przyznać Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta panu Michałowi Lewickiemu za pracę pt. Edytorstwo muzyczne w Krakowie w II połowie XIX wieku, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński 2021.

Jednocześnie Jury Konkursu postanowiło przyznać równorzędne wyróżnienia: 

- pani Agnieszce Cieślak za pracę pt. Działalność muzyczna Bronisława Mirskiego w amerykańskich kinoteatrach (1914–1927), niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Warszawski 2020; 

- pani Marii Kozan za pracę pt. Oblicza kultury muzycznej Ostrowa Wielkopolskiego w pierwszej połowie XX wieku, niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Wrocławski 2021;

- pani Dominice Micał za pracę pt. Aktualność madrygału w twórczości kompozytorów II połowy XX i początku XXI wieku. Perspektywa genologiczna, niepublikowana praca doktorska, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 2021.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Paweł Gancarczyk                             Beata Bolesławska-Lewandowska