ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Konferencja muzykologiczna ZKP

44. Konferencja Muzykologiczna ZKP

W dn. 15–17 października 2015 roku odbędzie się we Wrocławiu 44. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP "Muzykologia bez granic – muzyka pogranicza". Konferencja organizowana jest we współpracy z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji do pobrania

43. Konferencja Muzykologiczna ZKP

W dn. 9-11 października 2014 r. odbędzie się w Bydgoszczy 43. Konferencja Muzykologiczna ZKP pt. „Muzyka wśród innych sztuk – związki i inspiracje”. Konferencja realizowana jest we współpracy z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Otwarcie konferencji – wręczenie nagród im. ks. Prof. H. Feichta oraz obrady plenarne z udziałem prof. prof. Tomaszewskiego i Poniatowskiej będą transmitowane w czwartek w Internecie w godz. 12-14.
Adres strony internetowej: www.kompozycja.amuz.bydgoszcz.pl

Czytaj więcej...

Międzynarodowa Konferencja „Andrzej Panufnik i jego wizja muzyki”

Zapraszamy do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej „Andrzej Panufnik i jego wizja muzyki”, która odbędzie się w Warszawie w dn. 24-26 września 2014 r. Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, a współorganizatorem – Związek Kompozytorów Polskich.
Program konferencji

Koncerty

Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna „Narodowość i uniwersalizm. Historiografia muzyczna w Europie Środkowej i Wschodniej”

W dniach 15-18 września 2014 r. odbędzie się w Radziejowicach pod Warszawą Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna pt. „Narodowość i uniwersalizm. Historiografia muzyczna w Europie Środkowej i Wschodniej”. Organizatorem konferencji jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Celem konferencji jest reinterpretacja narodowych historiografii muzycznych i konfrontacja różnych punktów widzenia na dzieje muzyki.

Czytaj więcej...

Wystąpienie prezesa ZKP na otwarciu konferencji "Oskar Kolberg - prekursor europejskiej folklorystyki"

Szanowni Państwo!

Związek Kompozytorów jest jednym z inicjatorów ogłoszenia przez Sejm RP Roku  Oskara Kolberga. Pozwolę sobie wyrazić satysfakcję, że oto rok ten staje się faktem i serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas i innych inicjatorów Roku wspierali w wielofazowych działaniach na rzecz Roku tego ustanowienia, następnie zaś brali udział w pracach programowych i organizacyjnych. 

Dziękujemy Sejmowi Rzeczypospolitej i Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Cenimy sobie gesty Pana Prezydenta Rzeczypospolitej przydające kolbergowskiemu jubileuszowi należnego mu dodatkowego narodowego wymiaru.

Czytaj więcej...