ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Konferencja "Oskar Kolberg - prekursor europejskiej folklorystyki"

W dniach 21-22 lutego 2014 odbędzie się w Warszawie międzynarodowa konferencja "Oskar Kolberg - prekursor euroejskiej folklorystyki". Miejscem konferencji będzie Uniwersytet Warszawski, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32. Konferencja odbędzie się w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga - 2014.

PROGRAM KONFERENCJI

21 II 2014 (piątek)

10.00–10.15 Otwarcie konferencji

10.15–13.15 Sesja I, prowadzenie: Elżbieta Witkowska-Zaremba

Ludwik Bielawski (Warszawa) Kolberg jako etnomuzykolog

Jerzy Bartmiński (Lublin) O symbolicznym języku folkloru

Sławomira Żerańska-Kominek (Warszawa) Oskar Kolberg a współczesne mapowanie kulturowe

11.30–11.45 przerwa

Ewa Sławińska-Dahlig (Warszawa) Fryderyk Chopin w świetle korespondencji Oskara Kolberga

Zbigniew Chaniecki (Łódź) Książę Aleksander Sapieha był pierwszy

Katarzyna Dadak-Kozicka (Warszawa) Narracyjność w dokumentacji Kolberga

Weronika Grozdew-Kołacińska (Warszawa)Od opracowania do źródła – powszechność vs tradycyjność u Kolberga i dziś

13.15–14.45 przerwa obiadowa

14.45–17.45 Sesja II, prowadzenie: Katarzyna Dadak-Kozicka

Piotr Dahlig (Warszawa) Tradycja Kolbergowska a współczesna dokumentacja wykonawców

Bożena Muszkalska (Wrocław) Wątki żydowskie u Kolberga na tle historyczno-kulturowym

Zbigniew Przerembski (Wrocław) Kolbergowska dokumentacja ludowej muzyki instrumentalnej z perspektywy współczesnych badań

Tomasz Nowak (Warszawa) Znaczenie zbiorów Oskara Kolberga dla współczesnych badań choreologicznych

16.15–16.30 przerwa

Jacek Jackowski (Warszawa) Gdyby Kolberg miał fonograf

Arleta Nawrocka-Wysocka (Warszawa / Poznań) Nurt ewangelicki w dokumentacji Kolberga

Katarzyna Szyszka (Wrocław) Oskar Kolberg a muzyka ludowa Beskidu Śląskiego

22 II 2014 (sobota)

10.30–12.00 Sesja III, prowadzenie: Sławomira Żerańska-Kominek

Hana Urbancová (Bratysława) Oskar Kolberg a slovenská etnomuzikológia
Aušra Žičkienė (Wilno)Some historical remarks on the Polish funeral singing in Lithuania

Rimantas Astrauskas (Wilno)Lithuanian reflection of O. Kolberg’s works from the
ethnomusicological point of view

12.00–12.30 przerwa

12.30–14.30 Panel „Aktualność Kolberga: żywa muzyka – żywa tradycja”

prowadzenie: Ewa Dahlig-Turek

uczestnicy: Maria Baliszewska, Anna Czekanowska, Krzysztof Knittel, Jerzy Kornowicz, Remek Mazur-Hanaj, Janusz Prusinowski, Jan Stęszewski

14.30–16.00 przerwa obiadowa

16.00 Koncert„Inspiracje Kolbergowskie – w 200-lecie urodzin Oskara Kolberga”

Janusz Prusinowski TRIO

Organizatorzy Konferencji:

Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Komitet Konferencji:

dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka prof. UMFC

dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN

dr Tomasz Nowak

prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek