ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna „Narodowość i uniwersalizm. Historiografia muzyczna w Europie Środkowej i Wschodniej”

W dniach 15-18 września 2014 r. odbędzie się w Radziejowicach pod Warszawą Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna pt. „Narodowość i uniwersalizm. Historiografia muzyczna w Europie Środkowej i Wschodniej”. Organizatorem konferencji jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Celem konferencji jest reinterpretacja narodowych historiografii muzycznych i konfrontacja różnych punktów widzenia na dzieje muzyki.

W konferencji udział weźmie 41 referentów z Polski, Austrii, Chorwacji, Republiki Czeskiej, Finlandii, Francji, Irlandii, Niemiec, Słowacji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Sekcja Muzykologów ZKP wspiera konferencję pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

Program konferencji: http://pl.chopin.nifc.pl/institute/events/conferences/year/2014/id/3543

Pozostałe informacje: http://www.pl.chopin.nifc.pl/conference