ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Konferencja muzykologiczna ZKP

Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna „Narodowość i uniwersalizm. Historiografia muzyczna w Europie Środkowej i Wschodniej”

W dniach 15-18 września 2014 r. odbędzie się w Radziejowicach pod Warszawą Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna pt. „Narodowość i uniwersalizm. Historiografia muzyczna w Europie Środkowej i Wschodniej”. Organizatorem konferencji jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Celem konferencji jest reinterpretacja narodowych historiografii muzycznych i konfrontacja różnych punktów widzenia na dzieje muzyki.

Czytaj więcej...

Wystąpienie prezesa ZKP na otwarciu konferencji "Oskar Kolberg - prekursor europejskiej folklorystyki"

Szanowni Państwo!

Związek Kompozytorów jest jednym z inicjatorów ogłoszenia przez Sejm RP Roku  Oskara Kolberga. Pozwolę sobie wyrazić satysfakcję, że oto rok ten staje się faktem i serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas i innych inicjatorów Roku wspierali w wielofazowych działaniach na rzecz Roku tego ustanowienia, następnie zaś brali udział w pracach programowych i organizacyjnych. 

Dziękujemy Sejmowi Rzeczypospolitej i Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Cenimy sobie gesty Pana Prezydenta Rzeczypospolitej przydające kolbergowskiemu jubileuszowi należnego mu dodatkowego narodowego wymiaru.

Czytaj więcej...

Konferencja "Oskar Kolberg - prekursor europejskiej folklorystyki"

W dniach 21-22 lutego 2014 odbędzie się w Warszawie międzynarodowa konferencja "Oskar Kolberg - prekursor euroejskiej folklorystyki". Miejscem konferencji będzie Uniwersytet Warszawski, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32. Konferencja odbędzie się w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga - 2014.

Czytaj więcej...