ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

45. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka i władza”

W dniach 13–15 października 2016 r. odbędzie się w Poznaniu 45. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP zatytułowana „Muzyka i władza”, zorganizowana przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Wiodąca problematyka konferencji stanie się okazją do ukazania relacji muzyka – władza w różnych kontekstach, kulturach i w różnym czasie historycznym. Intencją organizatorów jest rozszerzenie i intensyfikacja badań nad tą zaniedbywaną w dyskursie akademickim problematyką.

Pierwszego dnia Konferencji odbędzie się rónież uroczystość wręczenia Nagród im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za rok 2015. Jej laureatami zostali: Małgorzata Grajter i Julia Gołębiowska (nagroda ex aequo) oraz Marcin Strzelecki (wyróżnienie). Fundatorem 16. edycji Nagrody jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS.

Konferencja finansowana jest w ramach umowy nr 961/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę..

Patroni medialni Konferencji: polmic.pl oraz meakultura.pl

Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji do pobrania tutaj