ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

43. Konferencja Muzykologiczna ZKP

W dn. 9-11 października 2014 r. odbędzie się w Bydgoszczy 43. Konferencja Muzykologiczna ZKP pt. „Muzyka wśród innych sztuk – związki i inspiracje”. Konferencja realizowana jest we współpracy z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Otwarcie konferencji – wręczenie nagród im. ks. Prof. H. Feichta oraz obrady plenarne z udziałem prof. prof. Tomaszewskiego i Poniatowskiej będą transmitowane w czwartek w Internecie w godz. 12-14.
Adres strony internetowej: www.kompozycja.amuz.bydgoszcz.pl

Celem konferencji jest ukazanie muzyki w kontekście literatury, malarstwa, teatru i innych sztuk, zarówno w perspektywie jednokierunkowych inspiracji, jak i wzajemnych relacji. Pojawią się również referaty na tzw. tematy dowolne, podczas których zaprezentowane będą najnowsze wyniki badań muzykologicznych. 43. edycja konferencji muzykologicznych ZKP będzie rekordowa pod względem liczby uczestników (57 referentów), reprezentujących niemal wszystkie ośrodki muzykologiczne i teoretycznomuzyczne w Polsce. Przewidziane są ponadto dwa koncerty muzyki XX i XXI wieku.

Program konferencji

Afisz