ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Nagroda Honorowa ZKP 2018

Prezydium Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich, na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2018, przyznało tegoroczną Nagrodę Honorową Związku Kompozytorów Polskich  za zasługi dla promocji muzyki polskiej.

Otrzymała ją:

LISA JAKELSKI – za znakomitą książkę pod tytułem Making New Music in Cold War Poland, wydaną przez University of California Press w 1917 roku, popularyzującą wiedzę o źródłach polskiej muzyki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli festiwalu „Warszawska Jesień”, w anglojęzycznych kręgach naukowych i czytelniczych.

Uroczystość wręczenia Nagrody będzie miała miejsce w czasie 61. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” w siedzibie Związku Kompozytorów Polskich przy Rynku Starego Miasta 27. 

LISA JAKELSKI jest Associate Professor of Musicology w Eastman School of Music (Rochester, NY, USA). W roku 2009 ukończyła studia w University of California, Berkeley pod kierunkiem Richarda Taruskina. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim kulturalnych, politycznych, ekonomicznych i socjologicznych aspektów muzyki XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem polskiej muzyki współczesnej, instytucji poświęconych nowej muzyki, a także polityki kulturalnej podczas Zimnej Wojny. Jest autorką książki Making New Music in Cold War Poland: The Warsaw Autumn Festival, 1956-1968 (University of California Press, 2017) i współredagowała, wraz z Nicholasem Reylandem, zbiór esejów Lutosławski’s Worlds (Boydell Press, 2018). Za swoje badania uzyskała stypendia od American Musicological Society, National Endowment for the Humanities (USA) i Doreen B. Townsend Center for the Humanities. W 2015 jej artykuł, „Pushing Boundaries: Mobility at the Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music”, został wyróżniony nagrodą Aquila Polonica Article Prize przez Polish Studies Association. Od 2012 do 2014 prowadziła Cold War and Music Study Group (American Musicological Society).